Sykepleier-1.jpg

Kvinner fornøyd med arbeidstiden

De fleste kvinner er for­nøyd med sin avtalte arbeids­tid, men heltids­ansatte er oftere for­nøyd enn deltids­ansatte, viser en under­søkelse utført av SSB.

Publisert

Også deltids­arbeidere er stort sett for­nøyd med sin avtalte arbeids­tid, men det er forskjell mellom yrkes­gruppene.

Det viser en analyse utført av Marit Rønsen og Ragni Hege Kitterød, presentert i Statistisk sentral­byrås magasin Samfunns­speilet. Analysen gjelder perioden 1. kvartal 2006 – 4. kvartal 2007.

Andelen som var fornøyd med arbeidstiden sin, lå over 80 prosent i hele under­søkelses­perioden og var på hele 88 prosent i 4. kvartal 2007. Tidligere under­søkelser har vist at blant dem som er misfornøyd med arbeidstiden sin, ønsker fler­tallet å jobbe mindre.

Denne konklusjonen støttes ikke av funnene fra arbeids­kraft­undersøkelsen. I gjennomsnitt for perioden ønsket 9 prosent av kvinnene å jobbe mer, mens 6 prosent ønsket å jobbe mindre.

Heltidsansatte mer fornøyd enn deltidsansatte

Tilfredsheten øker med avtalt arbeidstid. Blant heltids­ansatte var 90 prosent av kvinnene fornøyd med sin avtalte arbeidstid, mens tilsvarende andel var litt under 80 prosent blant dem som jobbet lang deltid (20-36 timer per uke), og rundt 70 prosent blant dem som jobbet kort deltid (1-19 timer per uke).

Flerbarnsmødre mer fornøyd med deltid

Kvinner med barn under 16 år er noe sjeldnere fornøyd med å jobbe heltid enn kvinner som ikke har barn, men forskjellene er relativt små, bare 2-3 prosentpoeng. Nesten 90 prosent av heltids­arbeidende kvinner med to eller flere barn er fornøyd med å jobbe heltid, og kun 10 prosent uttrykker ønske om kortere arbeidstid.

Høyt utdannede mest fornøyd

Høyt utdannede kvinner er oftere tilfreds med sin avtalte arbeidstid enn kvinner med lavere utdanning. Forskjellen er størst blant deltids­arbeidende, der 79 prosent av dem med høyere utdanning og 74 prosent av dem med grunnskole og videre­gående skole rapporterer at de er tilfreds med arbeids­tiden. Muligheten til å få akkurat den arbeids­tiden man ønsker seg ser altså ut til å øke med høyere utdannings­nivå.

Forskjell på yrkesgrupper

Ledere og akademikere er mest fornøyd og syke­pleiere minst fornøyd med den timeavtalen de har, men det er relativt små forskjeller mellom heltids­ansatte i ulike yrkes­grupper.

Blant deltids­ansatte er kontrastene større. 87 prosent av ledere og akademikere, og 71 prosent av sykepleiere, er tilfreds med å jobbe deltid.

Les mer hos SSB

"
Powered by Labrador CMS