Dialog mellom myndighetene og vekterbransjen

Kampanje mot vold og trusler

Arbeidstilsynet har innledet en kampanje mot risikoutsatte arbeidsplasser, opplyser prosjektleder Annik Apall Austad til ledernett.no.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

Arbeidstilsynet er i gang med en landsomfattende kampanje for å sikre ansatte mot vold og trusler på arbeidsplassen, skriver Arbeidsmiljøsenteret.

- I tiden frem til nyttår vil mer enn 800 virksomheter få besøk av våre inspektører, opplyser prosjektleder Annik Apall Austad i Arbeidstilsynet.

Kontroll av servicebransjen

Oppmerksomheten vil rettes mot alenearbeid og nattåpne arbeidsplasser, særlig på arbeidssteder som er bemannet med bare en person om natten.

- Det er mange kiosker og bensinstasjoner som holder døgnåpent. Statistikken viser at dette er utsatte arbeidsplasser, sier hun.

Andre eksempler på steder som vil få kontroll er utelivsbransjen med hoteller og restauranter, urmakere og gullsmeder, bank og post, legevakt, krisesentre og apotek.

Dessuten vil bransjer med ansatte i utsatte yrker som parkeringsvakter, vektere og bussjåfører få besøk av Arbeidstilsynets inspektører.

Lovpålagt plikt til å forebygge

Arbeidstilsynet vil undersøke om arbeidsgiver har kartlagt arbeidsforholdene og foretatt en risikovurdering. Arbeidsgiver plikter å sette i verk tiltak for å forebygge at de ansatte blir utsatt for trusler og vold i forbindelse med jobben, og ha planer for hvordan slike situasjoner skal håndteres og følges opp.

Hvis Arbeidstilsynets inspektører finner at arbeidsgiver ikke har gjennomført de lovpålagte tiltakene på dette området, vil bedriften få pålegg om å få dette i orden innen en viss frist.

Last ned brosjyre: Vold og trusler på arbeidsplassen

Konferanse om trakassering og vold 20. oktober

På både europeisk og nasjonalt nivå samarbeider partene i arbeidslivet for å bidra til økt oppmerksomhet om temaet blant arbeidsgivere, arbeidstakere og deres representanter.

På konferansen får du møte representanter fra forskning og forvaltning, og presentert hvordan enkeltbedrifter i ulike sektorer praktisk håndterer og forebygger vold og trakassering.

Tema på konferansen er blant annet vold og trakassering fra tredjepart, eksempler på forebygging og oppfølging, og hvordan jobbe med dette i egen virksomhet.

Du får blant annet høre: Statsråden, Arbeids og inkluderingsdepartementet, Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet, Einar Øverenget, Humanistisk Akademi, representanter fra partene i Europa: ETUI-REHS i Brussel og Businesspeople.

Tidspunkt: Tirsdag 20. oktober 2009, kl. 09-16

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

"
Powered by Labrador CMS