Eldreomsorg-1

Er livredde på jobb

Sparking, biting, kloring og spytting er en del av hverdagen for mange sykepleiere som jobber med demente pasienter.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Skrekk og redsel er en del av hverdagen til mange sykepleiere og hjelpepleiere som jobber med demens, viser en ny studie ved Høgskolen i Oslo (HiO). For det er ikke uvanlig kost for denne arbeidsgruppen å bli sparket, bitt, kloret eller spyttet på av demente pasienter.

– Men at det er en slik gjennomgående redsel og frykt blant de ansatte som studien vår viser, er overraskende, sier førsteamanuensis May-Karin Rognstad ved HiO til forskning.no.

Frykt

Hun har ledet en studie for å kartlegge hvordan personalet som jobber med demens opplever arbeidssituasjonen.

Demens er en kronisk sykdom som gradvis fører til at hjernens intellektuelle funksjoner ødelegges. I tillegg til hukommelsessvikt, kan symptomer hos den syke være personlighetsforandringer, hallusinering og voldelig oppførsel.

Rognstad og hennes medarbeidere har intervjuet 12 personer som enten er sykepleiere eller hjelpepleiere på avdeling for demente, og har funnet ut at en veldig redsel og frykt preget alle de som deltok i studien.

Maktesløse

– Vi fant også at de ansatte følte seg maktesløse og opplevde at de hadde mislykkes i pasientarbeidet når pasientene ble voldelige. Og da spurte de seg selv om hva de gjorde feil i arbeidet sitt, sier hun.

En av de spurte forklarte at voldelige situasjoner oppstår veldig raskt, og at det er vanskelig å forutse de dementes adferd. Dette mente hun lett førte til stress og redsel blant de ansatte.

En annen svarte at hun syntes jobben var veldig tøff, og at hun føler at hun ikke har kompetanse til å takle urolige og voldelige pasienter.

Må ha spesialkompetanse

Forskeren tror at redselen kan til en viss grad forklares med manglende kunnskap og erfaring blant sykepleierne og hjelpepleierne i studien. Enkelte av dem var nyutdannede og uten opplæring i psykiatri.

– Dette viser at det er nødvendig å ansette personale med kompetanse til å håndtere pasienter med demens, sier Rognstad. Hun mener at de ansatte trenger spesialkompetanse for å gjennomføre forsvarlig pleie og omsorg av demente pasienter.

Vil ikke lyve

– Det som er gledelig overraskende i studien, er at flere av de ansatte ser ut til å være opptatt av etiske problemstillinger knyttet til arbeidet, sier Rognstad.

For ifølge studien er de intervjuede skeptiske til å lyve for pasientene, og de er veldig opptatt av å vise de syke verdighet.

– Så til tross for redselen, ser de pasientene som syke mennesker som har rett og krav på en verdig pleie og omsorg.

(forskning.no)

"
Powered by Labrador CMS