Eldreomsorg
Eldreomsorg

Dårligere arbeidsmiljø, men bedre kvalitet

Annenhver leder i eldre­omsorgen synes arbeids­situasjonen er blitt dårligere det siste året. Likevel sier syv av ti at kvali­teten på tjenestene er den samme eller til og med bedre.

Publisert

To av tre ledere mener omsorgen er blitt bedre, på tross av nedbemanninger.

Det fremkommer i en under­søkelse utført av den svenske fag­foreningen SKTF. 585 ledere i eldre­omsorgen ga svar, i følge Du och jobbet.

Den økonomiske situasjon er tøff i mange kommuner. To av tre ledere har måttet skjære ned det siste året. Men det virker ikke som om kvaliteten på omsorgen er blitt dårligere, mener sjefene.

Mange arbeids­givere har skåret ned på antall ansatte. Likevel mener halv­parten av lederne at det er blitt mer tid til sosiale aktivi­teter sammen med de eldre. En av tre mener engasje­mentet fra de eldre har økt og at maten er blitt bedre.

Som årsaker til at arbeids­miljøet er blitt dårligere, svarer lederne at det blant annet skyldes nye arbeids­oppgaver og mindre admini­strativ støtte.

Mange leder har mange ansatte. To av tre har 30 eller flere ansatte, mens en av tre har 40 eller flere.

Kilde: Du och jobbet

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS