Mobbing

Mobbing på jobb gir psykiske problemer

Seks av ti menn mener problemer på jobben kan gi psykiske problemer.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Åtte av ti mener mobbing er viktigste årsak til problemene, viser en fersk undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Økt stress og press i arbeidssituasjonen fører ofte til mer mobbing. Over 93 prosent mener det er svært viktig å være i en jobb du liker for å ha det bra og trives med tilværelsen.

Jobb med arbeidsmiljøet

Ifølge Helsedirektoratet mobbes i dag 100 000 nordmenn på arbeidsplassen. Mobbingen kan gi alvorlige psykiske konsekvenser som depresjon og angst.

– Undersøkelsen viser hvor viktig trivsel på arbeidsplassen er for folks psykiske helse, sier divisjonsdirektør Ellinor F. Major i Helsedirektoratet til nettstedet e24.no.

– Det er viktig at vi jobber kontinuerlig med arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, og tar tidlig tak i mobbingen dersom vi opplever at den forekommer. Vi vet fra før at det er en tydelig sammenheng mellom mobbing og psykisk uhelse, sier Major.

Undersøkelsen er gjennomført blant et landsrepresentativt utvalg på 981 personer mellom 15 og 76 år i september i år.

Menn er verst

Ifølge Helsedirektoratet er både ledere og kolleger mobbere, men det er mest mobbing innenfor tradisjonelle mannsdominerte yrker. Mens kvinner opplyser at de mobbes av både menn og kvinner, blir menn i hovedsak kun mobbet av andre menn.

– Manndominerte miljøer har ofte en kultur med andre normer og regler og er derfor ofte en røffere omgangsform enn kvinnedominerte miljøer, sier Ståle Einarsen ved Bergen Bullying Research Group.

Grip inn

Einarsen mener en åpen og inkluderende bedriftskultur er avgjørende for å forebygge mobbingen. Fremfor alt mener han det er viktig å ta problemene på alvor og ta tak i et begynnende problem så tidlig som mulig.

Her er noen korte råd fra Einarsen:

●Grip tidlig inn i småkonflikter.

● Undersøk problemets omfang og karakter.

● Sikre klare klageprosedyrer.

● Sørg for muligheter for å klage uten frykt for represalier.

● Respekter taushetsplikten.

● Informer om rådgivning og hjelpetjenester.

● Hent inn uavhengig hjelp.

(e24.no/jobb)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS