BHT STAMI rapp.jpg
BHT STAMI rapp.jpg

Fortsatt nødvendig med kontroll av BHT

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet har undersøkt forholdene rundt bedriftshelsetjenestenes rolle og innsats i virksomhetene. Resultatene er sprikende, skriver ledernett.no.

Publisert

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet har gjennomført et samarbeidsprosjekt som ser på bedriftshelsetjenestenes rolle og innsats i virksomhetene.

Sprikende resultater

Resultatene viser at virksomhetene sier de prioriterer arbeidsmiljø- kartlegginger og overvåking av arbeidshelse i større grad enn hva BHT erfarer at de gjør.

På spørsmål om hvem som leverer tjenester innenfor kartleggings- og informasjonstjenester, er bildet snudd. BHT sier de leverer aktuelle tjenester i større grad enn hva virksomheten oppfatter.

BHT og virksomhetene mener imidlertid at BHT bidrar på dialogmøter i vesentlig større grad (65 -75 prosent) enn hva Arbeidstilsynets inspeksjon viser (32 prosent).

Fortsatt nødvendig med kontroll

Tilsynsdataene bekrefter at det fremdeles er viktig at Arbeidstilsynet fører utstrakt tilsyn.

Kun 33 prosent av virksomhetene har klarlagt at deres bedriftshelsetjeneste har tilstrekkelig kompetanse, slik forskriften pålegger. Virksomheter med IA avtale bruker sin BHT i større grad og de er også mer aktive i sitt sykefraværsarbeid.

72 virksomheter undersøkt

Arbeidstilsynet valgte ut og gjennomførte tilsyn i 72 virksomheter fordelt på 7 regioner. Forholdene ble vurdert og registrert i en tilsynsdatabase.

Det ble også spurt om prioriteringer av arbeidsmiljøarbeidet, samt samarbeidet mellom virksomheten og dens BHT. Begge parter fikk tilsendt spørreskjemaet og skulle svare ut fra sitt ståsted - og sin oppfatning av situasjonen.

STAMI sendte også ut spørreskjema til de 72 virksomhetene og deres BHT. Resultatene ble vurdert og statistiske analyser ble også utført.

(STAMI)

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS