Dordi-Høivik-StatoilHydro.jpg

Doktorgrad om egen arbeidsplass

Dordi Høivik har skrevet doktorgrad om HMS-arbeid i petroleumsindustrien. Doktoravhandlingen er kalt Helse, miljø og sikkerhetskultur i petroleumsindustrien i Norge.

Publisert

Dordi Høivik

- Det var over 100 personer som møtte opp på disputasen. En rekke personer fra min egen arbeidsplass var til stede, sier hun til På Høyden, nettavisen for Universitetet i Bergen.

Utfordringer

Dordi Høivik er direktør for helse- og arbeidsmiljø i konsernstaben for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i StatoilHydro. Selskapet har 32 000 ansatte i 40 land. Og hun medgir at det har vært utfordringer knyttet til å fullføre en doktorgrad om temaet HMS-kultur. Både fordi emnet er komplekst, og fordi det er krevende å kombinere arbeid med doktorgrad med ansvarsfull stilling.

- Jeg har vært bevisst på å ikke behandle min egen arbeidsgiver annerledes enn andre petroleumsselskap som jeg undersøkte. Samtidig har jeg fått tilgang til undersøkelsesmateriale fra arbeidsplassen som andre nok ikke hadde hatt så enkel tilgang til. Og det har vært svært viktig å være en del av forskningsmiljøet ved arbeids- og miljømedisin ved UiB, sier Høivik.

Forskerhatt

Det er arbeidsgiveren hennes, Statoil og senere StatoilHydro, som har lønnet henne i perioden. Samtidig har hun hatt kontor på UiB og vært knyttet til forskningsprosjekter på Institutt for samfunnsmedisin. Under disputasen fikk hun flere utfordrende spørsmål av typen: Hva synes du om petroleumsindustrien?

- Når jeg svarte på disse spørsmålene, var jeg veldig bevisst på å ha på meg forskerhatten, sier Høivik.

Tillit viktig

I doktorgradsavhandlingen har hun gjort flere interessante funn.

- Blant annet fant jeg at ansattes tillit til ledelsen på arbeidsplassen har betydning for antall personulykker, forteller hun.

Videre i arbeidet sammenlignet hun faggrupper som jobbet i StatoilHydro. Hun skilte mellom dem som arbeidet på sokkelen og dem som arbeider på landanlegg.

- Det viste seg at de som arbeider på landanlegg, stort sett er mer tilfredse med alle arbeidsmiljøforhold i forhold til dem som jobber offshore. Dette til tross for at de har lavere lønn og at de ikke har de lange friperiodene. Samtidig kan det å komme hjem til familien hver dag bidra til trivselsfaktoren, sier hun.

- Og det å forholde seg til de samme sjefene hele tiden, er også noe som bidrar til at trivselen er bedre på land, legger Høivik til.

Arbeidsmedisin

I tillegg fant hun ut at HMS-arbeid på lokalt plan på en arbeidsplass er viktigere for ansattes oppfatning av arbeidsmiljø og sikkerhet enn hvilket selskap de var ansatt i.

- Selvfølgelig er det viktig med overordnede målsettinger, men det er HMS-arbeidet som gjennomføres på lokalt plan som lettest gir resultater, forteller hun.

Nå er Høivik ferdig med sin doktorgrad på UiB. Men sammen med arbeidsgiveren kommer hun til avklare hvordan StatoilHydro og UiB kan samarbeide videre innenfor feltet arbeidsmedisin.

(På Høyden)

"
Powered by Labrador CMS