Ebba Wergeland
Ebba Wergeland

Kraftig underrapportering av dødsulykker

Overfører vi forskernes tall over døds­ulykker til fjorårets statistikk, var det anslags­vis 75 døds­ulykker i fjor, og ikke 52 som den offisielle statistikken viser.

Publisert

Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet.

Overfører vi forskernes tall over døds­ulykker til fjor­årets statistikk, var det anslags­vis 75 døds­ulykker i fjor, og ikke 52 som den offisielle statistikken viser.

Dette viser at cirka 20 døds­fall over­sees hvert år, skriver Ledernett.no.

Det er Tidsskrift for Den norske lege­forening som har publisert en artikkel av over­lege Ebba Wergeland.

Også tall fra 2007 viser en betydelig under­rapportering av dødsfall i arbeids­livet.

Sprikende tall

Forskernes konklusjon er at antall arbeids­skade­døds­fall ligger 44 prosent høyere enn det Arbeids­tilsynet faktisk har registrert.

Les også: Melding fra legen avgjørende (Ledernett)

Overlege Ebba Wergeland i Arbeids­tilsynet, Johan Lund ved Universitetet i Oslo og Finn Gjertsen ved Nasjonalt folke­helse­institutt, har sammen­lignet Arbeids­tilsynets tall over døds­ulykker med arbeids­skade­døds­fall i døds­årsaks­registeret for perioden 2000 til 2003.

I resultatet kom det frem at under halvparten av døds­fallene var registrert i begge registrene.

Arbeids­tilsynets register manglet spesielt døds­fall i Forsvaret, der de bare hadde registrert ett av ni døds­fall i den aktuelle perioden, i helse- og sosial­tjenesten, vei­trafikk­ulykker og døds­fall i Nord-Norge og på Svalbard. Så mange som en tre­del av døds­fallene skyldtes transport­ulykker.

Les også: 52 mennesker drept på jobb i 2008 (offisiell statistikk)

Svært alvorlig

Ebba Wergeland karakteriserer under­rapporteringen som alvorlig.

Pålitelig skade­statistikk er en forutsetning for skade­fore­byggende arbeid. Arbeids­skade­døds­fall brukes også inter­nasjonalt som en indikator for risiko­nivået i arbeids­livet.

78.000 skader i norsk arbeidsliv (Ledernett)

Under­rapporteringen av vei­trafikk­ulykker og transport­ulykker er særlig uheldig fordi den reelle risikoen for denne typen ulykker kan være økende på grunn av utviklings­trekk i arbeids­livet.

Et annet problem er at det kan føre til en under­vurdering av risiko på mange områder i arbeids­livet og en feil­bedømming av behov for fore­bygging.

Kilde: Arbeidsmiljøsenteret

"
Powered by Labrador CMS