colourbox_varsler.jpg
colourbox_varsler.jpg

Anonyme varslere: Ja takk!

Frykten for å bli avslørt hindrer folk fra å varsle om kritikkverdige forhold i egen bedrift. Det nystartede Varslerinstituttet garanterer varslere anonymitet, skriver ledernett.no.

Publisert

- Det er ganske enkelt å lage et internt system for varsling i en virksomhet, sier medeier Eldbjørg Løwer og Jan Lie Amundsen i Varslerinstituttet AS.

- Våre tall gir klare signaler om at de ansatte føler seg utrygge på hvorvidt anonymiteten blir ivaretatt. Det at virksomheten har et system for varsling er bra, men det kan fort bli en sovepute hvis det ikke virker, sier daglig leder Jan Lie Amundsen til ledernett.no.

Selskapet tilbyr et nytt varslingssystem som sikrer varslere anonymitet. Bakgrunnen for Amundsens uttalelse er en fersk undersøkelse Varslerinstituttet har gjennomført i samarbeid med Norstat. Totalt har 700 norske ledere svart på spørsmål om varsling og varslingsrutiner, hvorav 600 fra privat næringsliv og 100 fra offentlige virksomheter.

Vurderer varslene selv

For å få tilgang til varslingssystemet via internett, betaler virksomhetene en månedlig avgift.

- De ansatte får en kode og et passord, og kan logge seg inn når som helst på døgnet. Meldingen blir liggende i systemet i 24 timer, dermed har varsleren mulighet til å angre. Ett døgn etter går varslet til to-tre utvalgte mennesker internt i bedriften der varsleren er ansatt. Videre er det opp til disse personene å ta stilling til alvorlighetsgraden, forklarer Amundsen.

" Han understreker at Varslerinstituttet ikke har noen rolle i forhold til å bedømme varslet. Det er opp til hver enkelt bedrift å avgjøre hvor alvorlig meldingen er. Dersom varslet er av en vanskelig karakter, kanbedriften kontakte Varslerinstituttet for å søke råd.

- Vi har opprettet et varslerråd. Det er en gruppe mennesker med faglig tyngde og ulik spisskompetanse som kan veilede bedriften. I løpet av to døgn vil bedriften få en rapport med forslag til løsning, sier Amundsen.

Bak det nye selskapet står blant annet tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer og tidligere konsulent i McKinsey Ingvar Straume.

Syv av ti får ingen varsler

De ferske tallene fra undersøkelsen viser at 8 av 10 offentlige virksomheter har innfør et internt varslingssystem. Ulempen er imidlertid at de ikke kan garantere varslere anonymitet på grunn av regelverket i Forvaltningsloven. Resultatet er at de ansatte vegrer seg for å varsle internt. Tallene viser at 7 av 10 virksomheter, som har innført et internt varslingssytem, ikke har fått inn varsler gjennom eget system. - Når vi vet at rundt tretti prosent av alle arbeidstakere, en eller annen gang, har vært borti kritikkverdige forhold som de kunne tenkt seg å varsle om, burde andelen av varsling vært høyere, sier Amundsen.

Les mer om anonyme varslere på ledernett.no.

"
Powered by Labrador CMS