Førstehjelp
Førstehjelp

8 av 10 vet lite om førstehjelp

En ny undersøkelse blant bedrifts­ledere og nordmenn viser at det står dårlig til med første­hjelps­kunn­skapen. I verste fall kan det føre til at liv går tapt.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.com

Samtlige nordmenn er enige i at første­hjelp redder liv. Likevel er det to tredje­deler av befolkningen som ikke vet hva de skal gjøre dersom de blir vitne til et hjerne­slag eller hjerte­infarkt, skriver www.ledernett.no.

Folk er redde for å feile og gjøre vondt verre, og barrieren for å tørre å hjelpe er svært høy.

Det viser en stor og lands­dekkende under­søkelse blant over 1000 nordmenn og 1000 bedrifts­ledere utført av Visendi for Røde Kors Førstehjelp.

Vil senke barrierene

Undersøkelsen viser også at bare 16 prosent av de spurte mener de kan yte liv­reddende første­hjelp.

- Det sier seg selv at jo flere som kan og tør å utøve førstehjelp, jo flere liv kunne vært reddet. Vi ser derfor på det som vår hoved­oppgave å videre­formidle og sikre solid og inn­gående førstehjelps-kompetanse, først og fremst i bedrifter, slik at vi får ned barrierene som gjør at folk ikke tør å hjelpe. Det er også viktig å friske opp kunn­skapene minst annet­hvert år, sier daglig leder Fredrik Aasebø i Røde Kors Førstehjelp, som ble etablert tidligere i år og er heleid av Norges Røde Kors.

Hjerte- / karsykdommer på dødsårsak-toppen

I 2007 var det nesten 42 000 dødsfall i Norge, hvorav en tredje­del skyldtes hjerte- / kar­sykdommer. Cirka 15 000 nordmenn får hjerne­slag hvert år - og nesten like mange får akutt hjerte­infarkt. 3000 får hjerte­stans hvert år, men av disse er det kun 10 prosent som overlever.

- Det er livs­nød­vendig at hjelpen kommer fort. Dersom det umiddelbart blir satt i gang hjerte-lunge-redning, har personen hele 40 prosent sjanse til å overleve etter 5 minutter, sier Aasebø.

Blek og klam hud hos en som har falt om, er syk eller skadet, er tegn på alvorlig truet blod­sirkulasjon. Lammelser og tale­vansker er vanlige symptom på hjerne­slag. I følge undersøkelsen er det kun 1 av 3 nordmenn som vet hvordan de skal reagere dersom de er vitne til noen av nevnte symptomer. Det er urovekkende få mener Fredrik Aasebø.

- Tradisjonelt sett har vi i Norge hatt høyt fokus på å lære oss å gjenkjenne symptomer på alvorlig hjerte­sykdom. I våre første­hjelpskurs har vi, som første leverandør i Norge, også opplæring i å gjenkjenne symptomer på hjerneslag. Dette er viktig fordi behandlings­vinduet er kort. Pasienten må komme til det rette sykehuset innen tre til fire timer, sier Aasebø.

For dårlig sikkerhetsfokus i norske bedrifter

Ser vi på bedrifts­undersøkelsen viser den at kunn­skaps­mangelen også her er stor. 1 av 3 ledere synes ikke at bedriften har et høyt og tilfreds­stillende helse- og sikkerhets­fokus, og 75 prosent er ikke kjent med hvilke lovpålagte krav myndig­hetene setter til bedrifter vedrørende førstehjelpskurs og -utstyr.

Mange ledere vet heller ikke om det er noen i bedriften som kan yte livreddende første­hjelp dersom en medarbeider, kunde eller gjest plutselig skulle ha behov for det, og 41 prosent vet ikke om, eller synes ikke at, bedriften har tilstrekkelig med første­hjelps­utstyr.

- Det bør være en tanke­vekker at norske bedrifter ikke har oversikt over noe så livsviktig. Ikke minst når vi ser på under­søkelsen blant nordmenn som viser at 93 prosent skulle ønske at de fikk tilbud om første­hjelps­kurs fra jobb eller skole - og halv­parten mener faktisk at det er arbeids­givers ansvar at de ansatte kan første­hjelp, sier Fredrik Aasebø.

Samtidig er han fornøyd med at bedriftene selv gir inntrykk av å ta dette på alvor. 9 av 10 ledere hevder at samtlige bedrifter i norsk nærings­liv har ansvar for til enhver tid å ha flere med­arbeidere med fersk kunnskap om hvordan utøve førstehjelp.

"
Powered by Labrador CMS