Omslag-HMS-5-09

Stort nummer om IA

I disse dager har regjeringen møtt partene i arbeidslivet for å vurdere IA-avtalen på ny. HMS-magasinet nr. 5 er viet Et inkluderende arbeidsliv.

Publisert

HMS-magasinet 5-09

HMS-magasinet nr. 5 er på vei ut til abonnentene, og her kan du finne mye stoff om et inkluderende arbeidsliv. Seniorforsker Solveig Osborg Ose ved SINTEF Helse gjør opp status for IA-avtalen, som nå har virket i arbeidslivet i sju år. IA-arbeid tar tid, er hennes konklusjon.

Østfold har ambisjoner om å bli foregangsregion for IA-arbeid gjennom prosjektet Sammen bedre på IA. Les mer om IA-arbeidet i Østfold i bladet!

FAFO-forsker Eivind Falkum hevder at den norske arbeidslivsmodellen og IA-avtalen har gjort landet mer motstandsdyktig mot den internasjonale finanskrisen. Les Falkums begrunnelse for hvorfor Norge ikke rammes hardere av finanskrisen!

Ia-avtalen kan også betraktes fra et juridisk ståsted, noe Liv Torill Evenrud og Arve Due Lund i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund gjør i HMS-magasinet.

Pøbelprosjektet

Men én gruppe er fullstendig uteglemt i IA-avtalen, hevder Eddi Eidsvåg, som gjennom Pøbelprosjektet arbeider for å få skoletrøtt ungdom tilbake på banen og inn i arbeidslivet.

HMS i pukkverk

Franzefoss AS er en IA-bedrift, og HMS-magasinet har besøkt bedriftens virksomhet på Vinterbro for å få et innblikk i hvordan HMS-arbeid drives i et pukkverk.

Kvinner og klær i arbeidslivet

Du finner mye annet interessant lesestoff i HMS-magasinet også. Uni-Form er et nytt og spennende samarbeid mellom arbeidsklærleverandøren Helly Hansen, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). Sammen skal de se på kvinners arbeidsklær i tradisjonelle mannsyrker, med andre ord et spennende prosjekt som HMS-magasinet akter å følge med på videre.

Godkjenningsordning for BHT

For øvrig kan du lese nytt fra Stami, få gode ideer fra Idébanken IA og lese om hvilken ulike roller du kan innta som verneombud på arbeidsplassen.

Overlege og rådgiver Arve Lie ved Stami er vår gjesteskribent i bladet. Lie forteller om den nye godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenesten, en ordning som trer i kraft ved årsskiftet.

Parker arbeidsmoralen

Vår faste skribent Peter Chr. Koren mener det er på tide å parkere begrepet arbeidsmoral i norsk arbeidsliv. Les mer om dette i Skråblikk på arbeidslivet i dette nummeret av HMS-magasinet!

Men vi har ikke nevnt alt av innholdet! Du finner mye annet interessant lesestoff i bladet også!

God lesning!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS