Alkohol-på-jobb

Sunnere alkoholvaner på nett

Hvert år taper private og offentlige bedrifter 11-12 milliarder kroner på grunn av ansattes alkoholbruk. Nå skal arbeidstakere som vil endre alkoholforbruket sitt, få hjelp på internett.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Det frivillige nettbaserte programmet Balance er ikke et avholdsprogram som skal få norske arbeidstakere til å slutte å drikke. Derimot er programmet et tilbud som skal hjelpe nordmenn til sunnere drikkevaner.

Kjetil Frøyland, (Foto: AKAN)

– Vi ønsker ikke å løfte en moralsk pekefinger for å få folk til å slutte å drikke. Alkohol i sosiale jobbsettinger kan være positivt for arbeidsmiljøet. Det vi ønsker er å tilby ansatte en hurtigsjekk av alkoholvanene, og samtidig gi dem som har behov eller som ønsker det, hjelp til å justere vaner som kan være helseskadelige på sikt, sier direktør Kjetil Frøyland i Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN).

Motivasjon, viljestyrke og humør er sentrale elementer i programmet.

– Innholdet i Balance er lett tilgjengelig, morsomt og lærerikt, sier Frøyland.

Skreddersydde løp

Balance er laget av psykologer og eksperter på alkohol og alkoholvaner, og det er AKAN kompetansesenter som eier og tilbyr programmet til norsk arbeidsliv. Balance bygger på omfattende forskning om alkohol, atferdsendring og positiv psykologi. Programmet skreddersyr individuelle løp for hver enkelt bruker.

– Programmet bygger på kunnskap om de psykologiske prosesser som oppstår når vi forsøker å endre oss, og det gir brukeren aktiv hjelp til å takle disse prosessene, sier Frøyland.

– Balance gir dessuten brukerne hjelp til å sette sunne personlige mål, de får selv velge oppgaver og øvelser de synes er gøy. Innholdet tilpasses brukernes egne grunner til å drikke, og forebygging av tilbakefall er basert på brukerens egne risikofaktorer, legger han til.

Positive erfaringer

Programmet er allerede testet ut i et pilotprosjekt. Erfaringene fra brukerne er positive.

– Balance er ikke preget av fokus på hvor elendig alkohol er, men at det er den overdrevne bruken som ikke er bra. Jeg er overbevist om at det fungerer, og det burde fungere på veldig mange andre områder, ikke bare drikking. Jeg har redusert alkoholkonsumet, og jeg er mindre trøtt enn før, forklarer en bruker, som testet programmet i flere måneder.

– Jeg synes Balance har vært veldig greit tilpasset mine behov. Det er veldig anonymt. Jeg sitter hjemme på kveldene og jobber med disse tingene. Det er på en måte meg og Balance, jeg slipper å stille på et møte nede i byen til spott og spe for alle, sier en annen.

Delt i to

Balance består av to deler, én internettbasert hurtigsjekk av alkoholvanene som tar noen minutter, og én oppfølgingsdel som løper daglig i 56 dager, og deretter mindre intensivt i ytterligere 10 måneder. Brukerne velger selv om de ønsker å delta i oppfølgingsdelen og gjennom den få støtte til å justere alkoholvanene sine. Bedriftene som tar i bruk programmet, betaler kun ti kroner pr. ansatt.

For ytterligere informasjon, kontakt dir. Kjetil Frøyland i AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, telefon 22 40 28 00/906 306 57.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS