Hørsel

Stadig flere får dårligere hørsel

Stadig flere får dårligere hørsel på svenske arbeidsplasser, men svenskene vet ikke hvorfor det skjer.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Over halvparten av alle hørselsskadde, nesten 600 000 personer, er under 65 år. De fleste har fått sin hørsel redusert i voksen alder, skriver Du&Jobbet.

Ca. to av tre ansatte med redusert hørsel har ikke snakket med sin arbeidsgiver eller sine kolleger om problemet. Like mange har heller ikke tatt kontakt med lege og eksperter. Omtrent 28 prosent av alle ansatte har ofte eller iblant vanskeligheter med å høre og delta i samtaler på jobben. Ca. 16,1 prosent av alle hørselssvekkede har fått førtidspensjon.

Sjeldne hørselskontroller

Regelmessige hørselskontroller hører med til sjeldenhetene i svensk arbeidsliv. Hele 65 prosent av alle kvinner oppgir at de aldri har hatt hørselskontroll på sin arbeidsplass. Blant menn er tilsvarende andel 51 prosent, delvis på grunn av at flere menn arbeider i støyfylte omgivelser der kontroll med hørselen er et arbeidsmiljøkrav.

Arbeidsgiveren plikter å gjennomføre tiltak tilpasset arbeidstakere som kan være spesielt utsatt for støy, heter det i den svenske arbeidsmiljøloven. Slike tiltak gjelder blant annet ansatte med redusert hørsel.

(Du&Jobbet)

Powered by Labrador CMS