vond rygg
vond rygg

Temadager om muskelskjelettlidelser

STAMI arrangerer den 28. og 29. april seminar om muskelskjelettlidelser hvor ny og aktuell kunnskap fra både forskningens og praksisens verden presenteres. Programmet for temadagene er nå klart og det er mulig å melde seg på en eller begge dager etter ønske.

Publisert

Seminarets to dager har ulik fokus. Den første dagen ser på årsaksfaktorer til muskelskjelettlidelser, mens den siste går nærmere inn på hvilke muskelskjelettlidelser som kan regnes som yrkesskade etter det nye lovforslaget, og ser på bakgrunnen for komiteens lovforslag.

Seminaret tirsdag 28. april baserer seg på en systematisk gjennomgang av internasjonal forskning om arbeidsforhold som øker risiko for å utvikle muskelskjelettlidelser, en utredning gjennomført i regi av STAMI. Både fysiske, psykologiske, organisatoriske og sosiale faktorer er blitt vurdert. Videre har instituttet innhentet kunnskap om effekt av ulike typer tiltak for å forebygge muskelskjelettlidelser.

Seminaret onsdag 29. april har som bakgrunn forslaget til ny yrkesskadelov og relateres til høringen: Forslag til ny framtidig arbeidsskadeforsikring - organisering og arbeidsskadeforsikring. Helge Kjuus og Ingrid Sivesind Mehlum fra STAMI var henholdsvis leder og sekretær for utvalget som arbeidet fram forslaget til lovtekst som høringen baserer seg på.

Du kan melde deg på én eller begge dager etter ønske. En kursdag koster 1800 kroner, begge samlet koster 3500 kroner.

(Kilde: STAMI)

Powered by Labrador CMS