Støymåler med printer
Støymåler med printer

Ny støymåler med printer

En lydnivåmåler er klargjort for bruk av printer.

Publisert

Ved enkle lydmålinger kan du nå spare deg for mye tid ved kunne å skrive ut rapporter på en printer uten å være nødt til å laste ned data til pc. Printeren kan også brukes på tidligere modeller av lydnivåmåleren SoundTrack LxT, men det kreves da en oppgradering av programvaren i instrumentet. En eventuell oppgradering kan gjøres ved leverandøren Instrumentcompaniets serviceverksted i Oslo.

Lagrer lydfiler

Lydnivåmåleren har et stort grafisk display med norsk tekst. Alle data vises grafisk i displayet som kurve eller bargraf. Frekvensmålinger utføres som samtidsmåling og vises direkte som bargraf. Den lagrer også direkte alle lydfiler, noe som gjør at du kan høre hva slags lyd du har målt. Dette letter analysearbeidet betraktelig. Alle måledata kan overføres til dataprogrammet Blaze for en utførlig analyse og bearbeidelse av rapporter. Blaze er et dataprogram som også kan brukes sammen med instrumentene Spark og IHVM 100. Dette innebærer at du har et fellesprogram for alle Larson Davis-modellene. Lydnivåmåleren SoundTrack LxT leveres i en rekke forskjellige modeller og oppsett, slik at den kan tilpasses ulike behov og bruksområder. For pris og ytterligere informasjon, kontakt Instrumentcompaniet AS på tlf.: 23 30 21 00 eller via e-post: ic@instrumentcompaniet.no. Du kan også besøke hjemmesiden http://www.instrumentcompaniet.no

"
Powered by Labrador CMS