HMS-pris Bergen 2008
HMS-pris Bergen 2008

Nedleggingsprosess belønnet med HMS-pris

Corus Packaging Plus Norway AS mottok onsdag HMS-prisen under den årlige HMS-dagen i Bergen. Hederen får Corus for god bistand og tilrettelegging for de ansatte - da bedriften la ned i fjor.

Publisert

Prisen deles ut av HMS-faglig forum Vestlandet. HMS-leder Bjørn Garlimo mottok utmerkelsen på vegne av blikk-emballasjebedriften. Prisen består av et kunstverk og en sjekk på 10 000 kroner. Garlimo fikk i samme stund Næringslivets Sikkerhetsorganisasjons utmerkelse for lang og tro tjeneste.

Ville helst sluppet prisen

- Jeg må jo si at jeg skulle helst sluppet å ha mottatt prisen, i og med at vi får den for vårt arbeid med å legge ned, sier Garlimo med et smil.- Vi har gjort så godt vi har kunnet og får gode tilbakemeldinger fra fagforeningen, ledelsen og de ansatte, legger han til.Samtlige av de 260 ansatte har enten fått seg ny jobb, er under utdanning eller er førtidspensjonert. Juryen skriver i sin begrunnelse: Bedriften mottar HMS-prisen i denne omgangen for sin bistand og tilrettelegging av hjelp til sine ansatte med å finne nye jobber da bedriften ble nedlagt i 2008.

Hjørnesteinsbedrift i Bergen

Det var en hjørnesteinsbedrift i bergensk industri som la ned virksomheten 9. juli i fjor. Corus, tidligere Blikkvalseverket på Laksevåg, ble etablert i 1916. Etter et historisk godt år i 2005 fikk bedriften et tilsvarende dårlig år i 2006. Markedet for stålemballasje i Europa stupte, stålprisen gikk opp, samtidig som ugunstige valutapriser la ytterligere snubletråder i veien for Corus. Med bare to måneders varsel fikk hele arbeidsstokken oppsigelsesvarsel. Til tross for at bedriften klarte å kutte 20 prosent av kostnadene på ett år, bestemte de engelske og nederlandske eierne seg for å legge ned.

Eget jobbsenter

Noen av tiltakene som nevnes er bedriftsintern jobbmesse, jobbsøkerkurs, eget jobbsenter, gjennomføring av jobbrettete opplæringskurs, individuell rådgivning, åpning for internasjonal karriere i konsernet og sluttpakker. Et 20-talls personer er fortsatt i virksomhet ved Corus på Laksevåg i Bergen. Et salg av eiendommen er det siste som nå står for tur.

Powered by Labrador CMS