Skjermbriller 1
Skjermbriller 1

Du kan få dekket briller til pc-arbeid

Du kan få dekket utgifter til synsundersøkelse og skjermbriller av din arbeidsgiver.

Publisert

Svært mange nordmenn trenger briller fordi de jobber mye foran pc. Få vet at de kan få dekket utgifter til skjermbriller av arbeidsgiver. En lite kjent forskrift pålegger nemlig arbeidsgivere å dekke utgifter til slike skjermbriller for de ansatte, skriver Dine Penger. Dersom du har plager som du mistenker skyldes arbeidet foran dataskjermen, bør du derfor ta en undersøkelse hos optiker. Dette skal dekkes av arbeidsgiver.

Dokumentasjon fra optiker

Hvis optikeren dokumenterer at du trenger skjermbriller, så skal arbeidsgiver også betale for disse. Med skjermbriller, riktige ergonomiske forhold og riktig belysning kan du få en kraftig reduksjon i plagene. Forskrift om arbeid ved dataskjerm trådte i kraft i 1995, og forskriften sier at arbeidstakere har rett til å få dekket kjøp av skjermbriller, dersom det er nødvendig.

Dette er en skjermbrille

En skjermbrille defineres som en brille med andre styrker og glassløsning enn den brillen du har, eller burde ha, til privat bruk. Brillen har styrke og glassløsning som er spesialtilpasset avstandene. Dette er nødvendig for å se skarpt ved skjermarbeide.

Slik er reglene

" Utdrag fra Forskrift om arbeid ved dataskjerm, §11:"1. Arbeidstakerne skal få tilbud om øyeundersøkelse og synsprøve foretatt av en person med nødvendige kvalifikasjoner:* før de begynner arbeid ved dataskjermen,* om nødvendig med jevne mellomrom i tiden deretter og* dersom de får synsproblemer som kan skyldes arbeidet ved dataskjermen.2. Arbeidstakerne skal ha rett til undersøkelse hos øyespesialist dersom utfallet av undersøkelsen og prøvene nevnt i pkt. 1 gjør det nødvendig.3. Dersom utfallet av undersøkelsen og prøven nevnt i pkt. 1 eller av undersøkelsen nevnt i pkt. 2 gjør det nødvendig, og dersom vanlige synskorrigerende hjelpemidler ikke kan benyttes, skal arbeidstakerne få spesielle synskorrigerende hjelpemidler som egner seg for vedkommendes arbeid.4. Utgifter knyttet til syns- og øyeundersøkelser samt til spesielle synskorrigerende hjelpemidler som følge av denne paragraf, skal dekkes av arbeidsgiver.(Kilder: VG Nett og Dine Penger)

"
Powered by Labrador CMS