Ryggplager 2
Ryggplager 2

Råd om tilrettelegging på arbeidsplassen

International Research Institute of Stavanger (IRIS) har studert råd som fysioterapeuter og ergoterapeuter gir om tilrettelegging på arbeidsplassen.

Publisert

Mesteparten av sykefraværet i norsk arbeidsliv skyldes muskel- og skjelettplager. (Ill. foto: Jan Tveita)

Tilrettelegging på arbeidsplassen er blitt et stadig viktigere virkemiddel for å hindre at ansatte blir syke, eller for å få sykmeldte tilbake i jobb, melder nettstedet renholdsnytt.no.

Råd som ergoterapeuter og fysioterapeuter gir, spiller en viktig rolle når det skal tilrettelegges på arbeidsplassen. Blant annet for å velge riktige tilretteleggingstiltak.

Men til nå har det vært lite kunnskap om hva disse rådene omhandler, og om det er konsensus eller enighet om disse rådene blant terapeutene.

Denne IRIS-studien viser at terapeutene gir et vidt spekter av råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen for ansatte med muskel- og skjellettplager.

"
Powered by Labrador CMS