Gravid 3 Foto Eli Kristine Korsmo
Gravid 3 Foto Eli Kristine Korsmo

Vil ha gravide lenger i jobb

Bergen kommune satser på vei­led­ning av sine gravide arbeids­takere. I et pilot­pro­sjekt ble det gjen­nom­snitt­lige syke­fra­været blant gravide redu­sert med 9 uker i ut­valgte enheter.

Publisert

I barnehagene er det full fart dagen lang. Det blir mange løft opp og ned fra stellebord, og bøying når klær skal på og hender vaskes.

Maren Torkelsen er pedagogisk leder i Seljedalen barnehage i Bergen kommune og gravid i 26. uke. Så langt har hun nesten ikke vært borte fra jobb siden hun ble gravid, skriver Eli Kristine Korsmo i Kvalitets­kommune­programmet.

Med god støtte fra kolleger og leder blir hun skjermet fra det tyngste arbeidet og har mulighet til å ta en ekstra pause hvis hun trenger det.

"

Gravide Maren Torkelsen jobber i Selje­dalen barne­hage og får Daniel til å klatre opp til stelle­bordet selv. På den måten kan hun fortsatt skifte bleier på barna selv om hun ikke får lov til å ta tunge løft.

Jordmor besøker arbeidsstedet

Torkelsen har blitt fulgt opp av jordmor siden uke 14. og har fått gode råd og veiledning. For henne er tanken på å bli langtids­sykemeldt pyton.

Å bli langvarig sykemeldt under graviditeten kan jo i ytterste konsekvens føre til et fravær fra jobben på nærmere to år, påpeker hun. Da er det ikke enkelt å komme tilbake.

Selv om Torkelsen er et eksempel på en typisk ”frisk gravid” har hun gjort mange forebyggende tiltak etter råd fra jordmor.

Last ned heftet Gravid og i arbeid med mange tips fra Idébanken

Praktiske tiltak

− Stellebordet har en stige som barna kan klatre opp på selv i stedet for at vi må løfte dem. Før jeg ble gravid, brukte nesten ingen av oss den. Jeg har fått en pute å sitte på og jeg har en krakk som kan heves og senkes slik at jeg er på høyde med barna, forklarer hun. Puten gjør at hun må bruke musklene til å stabilisere ryggen, og dermed forebygge ryggvondt.

− Jordmoren rådet meg til å være åpen med barna helt fra starten og fortelle dem at de må være med og passe på babyen. De har vært helt fantastiske og passer alltid på at kontor­stolen med masse innstillinger er ledig til meg eller de sørger for at jeg husker på å bruke puten når jeg skal sitte, smiler hun.

Les også: Ledere ble gode på å ivareta gravide ansatte ved Harstad Sykehus

Smitter over på andre

I et kartleggings­møte ute på arbeids­plassen mellom den gravide, lederen og jordmoren lager de en tilrette­leggings­plan. Planens innhold varierer alt etter som hva slags type arbeid den gravide har, og underskrives av alle parter.

For noen gjelder det å unngå tunge løft og ha mulighet til å ta en ekstra pause på 15-20 minutter, for andre med mer stillesittende arbeid er det bevegelse og avlastning for å unngå vond rygg og smerter i bekkenet som er rett ”medisin”.

− Maren her har vært veldig flink til å legge av seg gamle vaner og følge de rådene hun har fått. Ansvaret hviler på den enkelte, sier jordmor Birte G. Hellen, som ikke legger skjul på at en målsetning er at de gode rådene tas i bruk også av andre ansatte.

Les også: Unikt arbeidsmiljøprosjekt for gravide på Tynset

Enkle tiltak

Jordmor Kathrine Kanebog Thorsen ved Sør-Troms HMS-Tjeneste har prøvd ut mange tiltak. Det er et paradokset at mange tiltak er utrolig enkle:

* Ha en ”gravidepolitikk” med klare retnings­linjer og rutiner.

* Trekantsamtaler mellom gravid, leder og en jordmor som er nøytral.

* Den første samtalen bør gjøres så tidlig som mulig, slik at den gravide ser mulig­heter før begrensninger.

* Informere om rettigheter, for eksempel om retten til svanger­skaps­penger.

* Ha tre samtaler i løpet av svangerskapet.

Jordmor bør tidlig på banen

Kanebog Thorsen mener at samtale med jordmor er viktig.

− Mange ledere er redde for å ”presse” de gravide, og mannlige ledere er mer forsiktige enn kvinnelige. Men hvis de har kontakt med jordmor, fratas de dette ansvaret og den gravide føler seg tryggere.

− Hun tror ikke at sykehusene og kommunene vil tømmes for jordmødre dersom flere arbeids­givere knytter til seg jordmødre i forbindelse med tilrette­legging, snarere tvert i mot.

− Jordmoryrket er tungt og mange orker ikke å stå i jobben. De går over i andre yrker. Hvis flere kunne ta tilrette­leggings­oppgaver, som er lettere både fysisk og psykisk, kunne vi kanskje beholde flere i yrket, mener hun.

Du kan lese en lengre versjon av denne artikkelen, inkludert flere bilder av praktiske tiltak, på www.regjeringen.no

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS