Gravid
Gravid

Tilrettelegging gir mindre fravær

Studier med utgangs­punkt i mor og barn-under­søkelsen (MoBa), viser at fra­været kan reduseres når arbeidet til­rette­legges for den gravide.

Publisert

Arbeidsgivere legger i dag større vekt enn tidligere på å bedre arbeids­miljøet slik at det blir tryggere for mor og barn. Likevel blir ca. 60 prosent av kvinnene sykemeldt i løpet av svanger­skapet, melder Statens arbeids­miljø­institutt.

"

Seks av ti gravide dukker opp i stati­stik­kene for syke­fra­vær. Tallet kan ofte reduseres ved å legge for­hold­ene bedre til rette for den gravide.

I en studie har Stami sett på sammen­hengen mellom syke­fravær og kvaliteter i arbeids­miljøet, samt om syke­fraværet blir redusert med tilrette­legging av arbeids­forholdene for den gravide.

Tolkes varsomt

Ifølge Petter Krist­ensen, forsker ved Stami, viser under­søkelsen at til­rette­leg­ging av arbeids­miljøet kan redu­sere fraværet, men han legger også vekt på at man må være varsom med å tolke resul­tatene.

- Vi har sett på 23 000 gravide som var i jobb og som ikke var syk­meldt i uke 17, det vil si midt i svanger­skapet. Trettien prosent av disse ble syk­meldt mer enn to uker i løpet av de neste 14 ukene.

- Fraværet ble koblet opp mot hvorvidt den gravide selv mente at hun trengte til­rette­legging på arbeids­plassen. Her kunne man krysse av på følgende kategorier: tilrette­legging ikke nødvendig, tilrette­legging nødvendig men ikke gjennom­ført og tilrette­legging nødvendig og gjennom­ført, sier Kristensen.

Stor gevinst ved tøffe arbeidstider

De som trengte tilrette­legging og hadde fått en slik ordning hadde 11 prosent­poeng lavere risiko for fravær i løpet av de 14 ukene enn de gravide som hadde behov for tilrette­legging men som ikke hadde fått en slik ordning.

Gravide som jobber turnus eller arbeid om kvelden eller natten, hadde særlig utbytte av tilrette­legging av arbeids­miljøet.

Mor og barn–undersøkelsen (MoBa) ble gjennom­ført i perioden 1999-2005 og omfattet ialt 46 000 kvinner.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken! Abonner på HMS-magasinet og få seks utgaver i året.

"
Powered by Labrador CMS