Datavirus cb1029728

Overvåkning - nei takk!

De ansatte liker ikke at arbeids­giveren sjekker hvilke web­sider som besøkes i løpet av dagen. Testing av rus­midler er de imid­ler­tid langt mer positiv til, viser en ny svensk under­søkelse om inte­gritet i arbeids­livet.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Våren 2009 kom en svensk statlig utred­ning med en rekke forslag om hvordan arbeids­takernes inte­gritet i arbeids­livet skal styrkes.

TCO (sentral­orga­nisa­sjon for 16 ulike fag­forbund i Sverige) er positiv inn­stilt til meste­parten av for­slagene i utred­ningen, skriver ledernett.no.

Les også: Vil sikre personvernet (Ledernett)

Vil styrke integriteten

I under­søkelsen har ansatte svart på spørs­mål om inte­gritet og svarene viser at det er stor enighet om å styrke de ansattes inte­gritet i arbeids­livet.

Mange mener kontrollen og overvåk­ningen på arbeidsplassen har økt de siste årene. 41 prosent mener overvåk­ningen har økt noe, mens 18 prosent mener kontrollen har økt mye.

De fleste respondentene svarer at de ønsker en beskyttet svære på jobben. Tre av fire mener arbeids­giveren ikke har rett til å overvåke e-postutveksling, eller hvilke websider som besøkes i løpet av dagen.

Les også: Nå kan sjefen lese e-posten din (Ledernett)

Nei til sjekk av sykefravær

En stor andel er dessuten negativ til å dele personlig informasjon i forbindelse med en ny jobbsøknad. 55 prosent ønsker ikke at en arbeidsgiver skal kunne sjekke utdrag av tidligere sykefravær.

Ennå mer negativ blir de ansatte hvis det er spørsmål om hvor mye de har vært hjemme på grunn av sykt barn. Nesten 70 prosent mener en arbeidsgiver ikke skal kunne be om slike opplysninger.

Doptesting er helt ok

I forhold til testing av dop og rusmidler er de ansatte langt mer positiv. 41 prosent mener en arbeidsgiver kan foreta slike tester når det er snakk om bedriftsøkonomiske hensyn. 35 prosent mener en arbeidsgiver skal kunne teste uten noe særlig begrunnelse.

På spørsmål om det bør finnes en lov om personlig integritet svarer 45 prosent ja og 30 prosent nei. De resterende har ikke tatt stilling.

Kilde: TCO

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS