Inkluderende rekruttering

Ledere og ansatte kan sammen ta et ansvar i forhold til å skape et inkluderende arbeidsmiljø og rekruttere personer som har eller har hatt psykisk sykdom.

Publisert

HSH og YS har derfor i samarbeid utviklet rekrutteringsveilederen: Åpent arbeidsmarked – inkluderende rekruttering. Veilederen har fokus på hvordan du ansetter og tar imot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk. Virksomhetene kan oppnå og gjøre mer og gjøre jobben enklere dersom ledere og tillitsvalgte står sammen om dette viktige arbeidet, skriver nettstedet til arbeidstakerorganisasjonen Delta.

Vår viktigste ressurs

Det ligger en stor gevinst for arbeidsgivere, arbeidstakere og samfunnet at vi lykkes i inkluderingsarbeidet, skriver adm. direktør i HSH Vibeke Hammer Madsen og YS-leder Tore Eugen Kvalheim i forordet til veilederen. Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger er det en stor utfordring for norske virksomheter i årene som fremover å håndtere et stort og økende behov for arbeidskraft.

Ressursene til dem som står utenfor arbeidslivet kan utnyttes bedre. Dessverre opplever mange at de ikke slipper til. Det kan gjelde sykmeldte, uføre, deltidsansatte, flyktninger og innvandrere. Arbeidsgivere må se individet og dets kvalifikasjoner og muligheter, ikke begrensningene og klistrelappen psykisk sykdom. Det er viktig å huske at alle er forskjellige, og at alle har behov for mer eller mindre tilrettelegging en eller flere ganger i løpet av en arbeidskarriere.

Målet med veilederen er å gi ledere og tillitsvalgte inspirasjon til og ideer om hvordan vi lykkes med inkluderende rekruttering.

Veilederen ble lagt fram og presentert på Rådet for Psykisk Helses gjestebud i Oslo før jul.

Du finner veilederen ved å følge denne lenken.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS