HMS-Magasinet-0609
HMS-Magasinet-0609

HMS-magasinet på vei ut til abonnentene

Siste nummer av HMS-magasinet i år er snart i postkassen din. Tema i bladet er ergonomi.

Publisert

HMS-magasinet 6-09 (Foto: Trond Erik Hillestad)

HMS-magasinet har besøkt orkestermusikerne i Den Norske Opera og Ballett i Oslo. Her får musikerne opplæring for å stå bedre rustet til å ivareta egen helse og forebygge muskel- og skjelettplager. Riktig sittestilling og regelmessige øvelser er viktig. Musikerne utøver sin kunst i statiske stillinger i en orkestergrav med liten bevegelsesmulighet. Her skal de lese noter, holde kontakt med sine musikerkolleger og se dirigenten, gjerne under reduserte lysforhold. For orkesteret skal helst ikke synes – bare høres, må vite.

Les mer om ergonomi i orkestergraven i HMS-magasinet!

Aktive dager gir færre plager

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er en av de største årsakene til sykefravær her i landet. Atskillige millioner kroner går tapt hver eneste time. Selv unge arbeidstakere i aldersgruppen 25-35 år blir uføretrygdet.

– Men du kan forebygge mye på egen hånd, sier Elise Reiten, fysioterapeut i Mensendieck Klinikken Fysioterapi. Les om hvordan du kan unngå plagene i HMS-magasinet!

Tøffere arbeidsmiljø for bistandsarbeidere

Bistandsarbeidere er en yrkesgruppe som er aktiv i alle verdens konfliktområder. Der trues de i økende grad av krig og kriminalitet. Derfor må de tenke HMS på nye måter. Les mer om bistandsarbeidernes hverdag i HMS-magasinet!

Et fullverdig (arbeids)liv

Over 100 000 personer er uføre i Norge på grunn av psykiske problemer. Jon Einar Berg kunne lett blitt et nummer i uførestatistikken. I perioder lider han av tung depresjon, og kan være borte fra jobben i to til tre uker. Han ville ikke tatt sjansen på å ansette seg selv, men det har Elverum folkehøgskole gjort. Les mer om Jon Einar i HMS-magasinet!

Medarbeider med brukererfaring

Psykisk helse opptar også Ingrid Einarsrud. Ingrid er 33 år og går for tiden på MB-utdanningen, medarbeider med brukererfaring, en utdanning skreddersydd for mennesker som har eller har hatt psykiske problemer. Ingrid er HMS-magasinets gjesteskribent i dette nummer.

Enkle tiltak gir stor trivsel

Et godt arbeidsmiljø må skapes av alle, det kan ikke vedtas, mener de ansatte ved bedriften Profitek. Og alle må delta i forbedringsarbeidet, legger Göran Eriksson til. Les mer om hva bedriften Profitek gjør og hva Göran Eriksson mener om forbedringsprosjekter i HMS-magasinet!

Skråblikk på arbeidslivet

Hva har Lois Lane med sykefraværet i Norge å gjøre? Vår faste bidragsyter Peter Chr. Koren gir deg svaret i sitt Skråblikk på arbeidslivet.

Finn for øvrig mye annet interessant lesestoff i bladet også!

Powered by Labrador CMS