Deprimert på jobb 1
Deprimert på jobb 1

Feil yrke gir helserisiko

Den som velger feil yrke risikerer både helsen og får en dårligere karriere­utvikling. Bytt bane!

Publisert

Galt valg av yrke går ikke bare ut over deg selv, men også organisasjonen.

Dette frem­kommer i en ny studie fra Stock­holms univer­sitet, som gjengis på det svenske nett­stedet Du och jobbet.

Mer enn hver fjerde som har fast jobb og halv­parten av dem som har til­feldig ansettelse synes at de har feil yrke. Det påvirker både helse, læring og utvik­lings­mulig­heter i arbeidet.

De som har valgt feil sier også at de får dårligere støtte fra lederen og mindre inn­flytelse. Studien er en doktor­grads­avhandling utført av Sara Göransson ved det psyko­logiske insti­tuttet ved Stock­holms univer­sitet.

Les også: Jobben går ut over familien

Göransson opplyser at det foruten å påvirke individet også går ut over organi­sasjonens utvik­ling og hold­barhet. Hun mener at ansatte som ser en negativ inn­virk­ning på egen helse fra arbeidet gir mindre tilbake til organi­sasjonen på ulike måter. De ønsker heller ikke å bli værende i organi­sasjonen om de kan velge.

Les også: Hver fjerde ønsker å bytte jobb

I en annen del av avhand­lingen viser Göransson at ansatte på et sykehus som fikk være delaktige i en omstil­ling følte seg bedre og hadde en mer positiv holdning til arbeids­giver enn med­arbeiderne på et annet syke­hus der omstil­lingen ble gjennom­ført uten del­takelse fra de ansatte.

Les også: De fleste kvinner er fornøyd med sin avtale arbeidstid

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS