senior2-colourbox
senior2-colourbox

Arbeidsevne viktigere enn alder

Det er arbeids­evnen og ikke alderen som på­virker mest når vi beslut­ter å trekke oss til­bake fra yrkes­livet. Sam­tidig er eldre mer effek­tive og mindre syke enn yngre kol­leger med samme arbeids­evne.

Publisert

Tilrette­lagt arbeid og redusert arbeids­tid er høyt verdsatt av eldre arbeid­stakere.

Medarbeidere med lav arbeids­evne har derimot høyere risiko for å bli langtids­sykemeldt eller gå over i førtids­pensjon, viser en dansk studie gjengitt av Det Nationale Forsknings­center for Arbejds­miljø.

Ti gode råd for å holde på seniorene

Resultatene ble nylig lagt fram på et nordisk seminar om alder og arbeids­evnens betydning for vårt arbeidsliv. Seminaret ble arrangert av Nordic Institute for Advanced Training In Occupational Health (NIVA).

Danskene ligger ti år foran oss i seniorpolitikken

Temaet er meget aktuelt, fordi det i frem­tiden vil bli flere og flere pensjonister i forhold til antall yrkesaktive. Forskere ønsker derfor å finne ut hvorfor med­arbeidere trekker seg tilbake og hva som kan gjøres for å få dem til å stå litt lenger i arbeids­markedet på en god måte.

Trivsel på jobben avgjør om helsepersonell velger å stå i jobben

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS