Bærbar pc på flyplass 1
Bærbar pc på flyplass 1

Reiser på flere møter enn vi må

450 000 nordmenn reiser lenger enn de egentlig må i forbindelse med møtevirksomhet. En fersk undersøkelse viser at 44 prosent mener de kunne erstattet jobbreisen med videokonferanse, skriver ledernett.no.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

450 000 nordmenn reiser over 2 timer månedlig eller oftere med bil, fly og tog for å delta på jobbrelaterte møter. 44 prosent sier samtidig at reisingen kunne vært erstattet videokonferanseløsninger. Det viser en undersøkelse analysebyrået InFact har utført for Datametrix.

Mye ressurser til jobbreiser

Undersøkelsen viser at 18 prosent sier at de reiser månedlig, eller oftere i jobbrelaterte møter hvor reisetiden er mer enn 2 timer. 32,9 sier de reiser et par ganger årlig, mens 50,9 prosent aldri reiser.

Menn reiser gjennomgående mer enn kvinner. Ansatte i privat sektor noe mer enn de i offentlig sektor.

- Undersøkelsen bekrefter at vi bruker mye tid og ressurser på å reise i møter. Det er tilrettelagt for muligheter til å jobbe mens man er på reisefot, via lap-topper, mobilt bredbånd, trådløse soner og mobiltelefoner. Så har man kanskje ikke sett på hvor mye av reisevirksomheten som kunne vært unngått hvis man hadde lagt til rette for det, sier administrerende direktør Svein Lerkerød i Datametrix i en pressemelding.

Stort potensial for å kutte

43,9 prosent av de spurte svarte at det ville vært aktuelt å bytte ut mye av reise- og møtevirksomheten med videokonferanseløsninger. 19,8 prosent svarte at de kunne erstatte i reisevirksomhet i stor grad, 24,1 prosent i noen grad, mens 14,7 prosent svarte vet ikke.

- Det viser at det er stort potensial for å kutte i reisevirksomheten, og på den måten kunne spare både kostnader, tid og ikke minst miljøet. Det vil alltid være behov for fysiske møter for eksempel ved kontraktsigneringer og lignende. Men moderne kommunikasjonsløsninger som gjør at man kan samhandle vil helt klart kunne erstatte store deler av reisevirksomheten, sier Lerkerød.

Undersøkelsen er landsrepresentativt, 1029 intervjuer er gjennomført 10. juni 2009.

Powered by Labrador CMS