Flørting-på-jobb
Flørting-på-jobb

Viktig å flørte på jobb

– Men det er ikke den eneste grunnen til at vi har ansatt så mange menn, sier styreren i en Oslo-barnehage hvor halvparten av de ansatte har hår på brystet.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

– Det jeg husker best fra et kurs med førskolelærer og barnepedagog Pia Friis, er at hun poengterte hvor viktig det er med flørten på jobb. Selvfølgelig snakker jeg om en flørt langt unna sexpress – en flørt som er naturlig på en arbeidsplass hvor miksen av kvinner og menn er god. Det sier styrer Tommy Håbestad i Eventyrstua barnehage i Oslo til nettstedet barnehage.no. I Eventyrstua barnehage jobber 12 menn og 11 kvinner.

– Vi har et fantastisk arbeidsmiljø, og det skyldes ikke flørten alene, smiler han.

Suksess med handlingsplan

Eventyrstua barnehage eies av Barnehage Gruppen – en aktør som har fire barnehager i Oslo og to i Bærum.

For ett år siden ble det utformet en handlingsplan for rekruttering av menn for alle seks barnehagene – og selv om samtlige barnehager allerede lå langt over landsgjennomsnittet på ni prosent, har den hatt stor effekt.

– Alle seks barnehagene har 30 prosent menn nå. Det er også målet i handlingsplanen. At vi nådde målet så fort - på under ett år - er veldig gledelig, sier Håbestad til barnehage.no.

Slik nådde barnehagen målet

– En ting vi har gjort, er å jobbe målrettet med stillingsannonsene. Vi har sett på annonser i yrkesgrupper som menn vanligvis søker seg til. Hva legges det vekt på? Hvordan er ordlyden?

– I våre egne annonser er markedsføring av barnehagen sentralt. Vi oppfordrer menn til å søke jobb hos oss. Vi forteller hvor mange menn og kvinner som jobber hos oss – og er tydelig på vår pedagogiske profil.

– Vi vurderer dessuten nøye hvor vi skal annonsere. Hva leser menn, og hvilke nettsider sjekker de daglig?

Headhunting

Håbestad forteller at Eventyrstua barnehage er svært aktiv i nærmiljøet.

– Vi er i tett dialog med de som allerede er ansatt hos oss, for de kan ha kompiser som kan tenke seg å jobbe i barnehage. I tillegg er vi synlig både på videregående skoler og blant nyutdannede førskolelærere, sier han.

Selve jobbintervjuet har Oslo-barnehagen også en plan for. Det er tilrettelagt slik at menn skal ønske seg til barnehagen.

– Vi har alltid en mannlig ansatt med på jobbintervju med mannlige søkere. Vedkommende forteller hva vi gjør for våre menn i barnehagen, forteller styreren.

Rød tråd i ansettelsesprosesser

Alle nyansettelser i barnehagen er grundig gjennomtenkt.

– Vi har et mål om å erstatte menn med menn. Det hjelper ikke med gode handlingsplaner hvis du til syvende og sist ikke våger å satse på menn. Det innebærer at du av og til må ansette menn fremfor kvinner når kandidatene i utgangspunktet er like gode, slår Håbestad fast.

Prosessen etter ansettelsen er kanskje den viktigste. Også her har barnehagen en strategi.

– Vi må sørge for at de ansatte trives. Derfor satser vi bevisst på sosiale sammenkomster. Vi samles for å spille fotball hver mandag. Vi har noen musikkinteresserte menn, og har lagt til rette for dem også. I tillegg hender det at vi tar oss en hyttetur i lag – og selvfølgelig har vi de mindre og uformelle sammenkomstene etter arbeidstid, sier han.

– La menn jobbe sammen

– Hva er ditt hovedbudskap til andre barnehager som vil ha opp andelen menn?

"

Årstein Skaare er en av tre mannlige ansatte i Hundremeterskogen barnehage i Nittedal. (Foto: Jan Tveita)

– Hvis en barnehage har seks avdelinger og seks menn, blir det ofte til at mennene blir fordelt på de seks avdelingene. Slik fungerer det ikke her. La mennene jobbe sammen – to og to. Det øker trivselen, og dermed sjansen for at de blir værende i barnehagen.

– Men er det ikke lurt å fordele dem slik at alle avdelingene får en mannlig rollemodell?

– Det er en problemstilling, ja. Og den har vi løst ved å ha en slags basebarnehage. Vi utnytter de ansattes interesser, og har baser hvor det jobbes med mat, musikk, gymnastikk og tur – for å nevne noen. Å jobbe på denne måten har gitt de ansatte en glød, og den smitter over på barna, sier Håbestad til barnehage.no.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS