Eliaden 2008 vektere
Eliaden 2008 vektere

Skal se på HMS og sykefravær i sikkerhetsbransjen

Arbeidstilsynet planlegger en offensiv overfor sikkerhetsbransjen i løpet av 2009. Målet er å forebygge sykefravær og sette HMS på dagsorden.

Publisert

I 2008 var det særlig hotell-, restauarant- og renholdsbedrifter som var prioritert av Arbeidstilsynet. I 2009 blir det blant annet mange tilsynsbesøk hos vaktselskapene, skriver NHO Service.

Dette vil Arbeidstilsynet kontrollere:

* Arbeidsgivers forebygging av skader, sykdom og slitasje.* Virksomhetens tilretteleggingstiltak for arbeidstaker som sto i fare for å bli sykemeldt.* Arbeidsgivers oppfølgning av sykmeldte ansatte, herunder utarbeidelse av oppfølgningsplaner.* Arbeidsgivers tilrettelegging for at sykmeldte skal kunne komme tilbake i arbeid.* Arbeidsgivers rutiner for systematisk og hensiktsmessig samarbeid med eventuell bedriftshelsetjeneste.* Arbeidsgivers rutiner og erfaringer med dialogmøter med langtidssykmeldte ansatte.* Bidra til å øke virksomhetenes bevissthet og kunnskap om arbeidsmiljøets betydning for å forebygge sykdom og skader.* Verneombudsordning.* Oversikt/kartlegging av utfordringer og belastninger i arbeidsmiljøet.* HMS-kompetanse hos arbeidsgiver.* Risikovurdering og iverksetting av tiltak.NHO Service vil delta når erfaringer med tilsynsbesøkene i 2009 skal oppsummeres. Fokus settes da på: Hva er det som mangler, hva sliter bedriftene med, hvem har fått pålegg om hva? Hvordan kan vi lære av feil som gjøres, mm.Kontaktperson hos Arbeidstilsynet er Hanna Vesterager, og kontaktperson i NHO Service er Jan Eddie Tinlund.(NHO Service)

Powered by Labrador CMS