Trikk,-Oslo-Sporveier

Sjåfører krever økt sikkerhet

Sjåfører alene på jobb føler seg veldig utsatt for ran. Nå håper de at lovskjerping bidrar til å fjerne pengeveskene.

Publisert

Sjåfører alene på jobb føler seg veldig utsatt for ran. (Foto: Jan Tveita)

Mellom seks og åtte ran er begått mot kollektivtransport hittil i år, de fleste mot bussjåfører, ifølge uoffisiell statistikk fra HSH og Oslo Sporveisdrift.

- Hvorfor kan vi ikke slippe å håndtere kontanter i et stadig mer pengeløst samfunn, spør to tillitsmenn i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, sosialtillitsvalgt Per Arne Nicolaysen og sekretær Andreas Laustad. Begge har lang fartstid med pengeveske og billetter på trikk og buss, skriver Aftenposten.

Fjern pengeveskene

Målet er å fjerne pengeveskene helt: - Det blir både tryggere, triveligere og mer effektivt for både passasjerer og sjåfører uten kontanter, sier de to til avisen. De er glade for at regjeringen vil skjerpe arbeidsmiljøloven for å øke sikkerheten til alenearbeidere. I ytterste konsekvens kan Arbeidstilsynet legge ned forbud mot at ansatte på utsatte arbeidsplasser jobber alene.

Nytt billettsystem

Samtidig mener de to transportarbeiderne at deres egen bransje er sen på avtrekkeren når det gjelder å sikre de ansatte mot faren for vold og ran. De opplever ikke at sikkerheten deres blir tatt på alvor. Hadde det vært tilfellet, så hadde man benyttet anledningen til å fjerne pengevesken når et nytt billettsystem nå blir innført på busser og trikker. Det har de gjort i Stockholm, og med godt resultat.

Kollegastøtte

- Norge er snart alene om å utsette arbeidstakere for en slik risiko. Vi føler oss nærmest som lokkeduer. Denne utviklingen har fått skure og gå altfor lenge, sier Nicolaisen. Han opplyser samtidig at de er inne i en god dialog med arbeidsgiver på flere punkter. Det satses også mye på kollegastøtte, som kanskje er det viktigste tiltaket for sjåfører og førere som er blitt rammet.

- Men dette har likevel begrenset verdi, når det viktigste ondet ennå ikke er fjernet, og når stadig flere utsettes for og føler seg truet av ran og vold, sier han.

Bort med billettsalget

- Vårt mål og inderlige ønske er å fjerne billettsalget helt, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Oslo Sporvognsdrift. Og det kan skje snart, når vi har innført det elektroniske billettsystemet Flexus på alle våre kjøretøy. Noe vi nå endelig er godt i gang med, sier Asperud, som tilføyer at Oslo Sporvognsdrift allerede har satt i gang tiltak for å redusere den pengemengden som førerne håndterer.

(Aftenposten)

Powered by Labrador CMS