ID-kort

Problemer med ID-kort er nå løst

I sommer har Arbeidstilsynet mottatt mange henvendelser fra virksomheter med utenlandske arbeidstakere som ikke har fått byggekort. Disse problemene er nå løst, melder nettstedet renholdsnytt.no.

Publisert

Problemene med ID-kort er nå løst.

Til tross for at arbeidstakerne har vært korrekt registrert hos Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU), har ikke ID-kortene dukket opp. Dette skyldes en teknisk feil i innlesing av data. Feilen er nå rettet opp og virksomhetene kan fra i dag søke om byggekort som normalt igjen.

ID-kortordningen trådte i kraft 1. januar 2008 for å motvirke sosial dumping og useriøsitet i byggebransjen - og denne ordningen er nå også på full fart inn i renholdsbransjen.

Det har til nå blitt utstedt over 230 000 ID-kort. Arbeidstilsynet presiserer at det ikke er noe forbud mot å arbeide i søkeperioden fram til byggekort er mottatt. Hvis arbeidsgiver kan fremlegge dokumentasjon på at virksomheten har startet prosessen med å registrere seg og sine arbeidstakere, enten i de enkelte registre eller hos kortutsteder, må Arbeidstilsynet og oppdragsgiver ta hensyn til dette. Det bør normalt ikke ta mer enn en måned fra man starter registreringsprosessene til ID-kort kan utstedes.

Kilde: Arbeidstilsynet

Powered by Labrador CMS