Kommuneansatte

Mest fornøyd med trivselen på jobben

Kommuneansatte er mest fornøyd med samarbeidet på jobben og minst fornøyd med toppledelsen og lønna.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Det viser en ny rapport basert på svar på over 55 500 ansatte i 99 kommuner, utarbeidet av Agenda for KS, om hva som påvirker de ansattes tilfredshet med jobben.

Trivsel og samarbeid er det som skårer suverent best, mens lønna og den administrative toppledelsen får bunnplasseringene i denne undersøkelsen, skriver Kommunal Rapport.

Vurderingen av den administrative toppledelsen handler om hvorvidt disse lederne er tydelig på hva som er kommunens retning og mål, om de bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne, og om de tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig.

Nærmeste leder kommer bedre fra undersøkelsen enn toppledelsen, med en skår på 4,3 – mot 3 for toppledelsen – med 6 som høyeste verdi.

Omdømmet viktigst

Bortsett fra lønna, toppledelsen og til dels de fysiske arbeidsforholdene, er kommuneansatte tilfredse, viser rapporten.

– De ansatte legger stor vekt på at kommunen bidrar til å løse sitt oppdrag overfor befolkningen. Det viser en sterk identifikasjon med de tjenester og oppgaver kommunene skal løse i sitt lokalsamfunn, heter det i rapporten.

Det er ansatte i barnehager som er mest fornøyd med sin arbeidsplass.

Agenda har også undersøkt hva de ansatte synes er viktigst for at de skal være fornøyd med sin arbeidssituasjon. Svaret er omdømme. Med andre ord er det viktigst for kommuneansatte at de tror arbeidsplassen har et godt omdømme blant innbyggerne, at medarbeideren tror at brukerne er tilfredse med tjenestene fra egen arbeidsplass og at medarbeidere vil anbefale andre å søke jobb på egen arbeidsplass. Svarene i undersøkelsen er liten grad avhengig av kommunestørrelse, vekst, inntekts- og tjenestenivå, men det er forskjell mellom de ulike sektorene.

(Kommunal Rapport)

"
Powered by Labrador CMS