Uni-form-web

Kvinner og klær i arbeidslivet under lupen

Et storstilt forskningsprosjekt om arbeidsklær og uniformer for kvinner i mannsdominerte yrker settes nå i gang.

Publisert

Flere av samarbeidspartnerne i Uni-form samlet på ett brett. Prosjektleder Kari Aandal fra Helly Hansen er nr. tre fra venstre. (Foto: Jan Tveita)

Uni-Form er prosjektet som i fremtiden skal bidra til å befeste kvinners plass i mannsdominerte yrker. En kombinasjon av forskning og produktutvikling tar sikte på å gjøre bekledning til et viktig bidrag når det gjelder å forbedre kvinners hverdag i yrker som i dag har overvekt av menn.

Funksjonalitet på flere plan

Uni-Form-prosjektet er et samarbeid mellom arbeidsklærleverandøren Helly Hansen, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Arbeidsforskningsinstiuttet (AFI) og Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). Sammen besitter de tung kompetanse i forskning og produktutvikling. Målet med prosjektet er å utvikle bekledning med teknisk og sosial funksjonalitet som et bidrag til økt trivsel og bedret integrering av kvinner i tradisjonelle mannsyrker. Teknisk funksjonalitet kan være alt fra passform og snitt til plassering av lommer og kneputer. Med sosial funksjonalitet, derimot, menes hvorvidt klærne har et maskulint, feminint eller nøytralt uttrykk.

Lite utforsket

For første gang skal samarbeidspartnerne ved hjelp av forskning forsøke å designe løsninger på utfordringen det er å kle kvinner inn i et profesjonelt fellesskap – uten samtidig å ikle dem feil kjønn. Det har ikke tidligere vært forsket på emnet, og i tillegg til omfattende innsats fra prosjektets partnere har Forskningsrådet gått inn med støtte. Det er første gang Forskningsrådets BIA-program støtter et prosjekt av antropologisk art. Uni-Form er planlagt å gå over fire år.

Omfattende feltarbeid

Forsvaret deltar også i prosjektet Uni-Form. Fra venstre kapteinløytnant Inger Johanne Moen, i midten Thrude Jeanette Leirvik fra Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) og til høyre kaptein Ann Kristin Borge. (Foto: Jan Tveita)

En rekke arbeidsplasser i ulike bransjer vil få besøk av forskerne i prosjektet. De vil se på bygg og anlegg i Norge og Tyskland, samt offshore i Norge og Storbritannia. I Norge vil forskerne også gå nærmere inn på industri, jordbruk og fiske, samt Forsvarets kystvaktskip. Her vil forskerne undersøke hvordan klær brukes og kjønn kommuniseres – eller underkommuniseres - på arbeidsplassene.

Innovasjon på et nytt nivå

Helly Hansen WorkWear har lange tradisjoner for innovasjon innen teknologi, materialer, produksjon og funksjonelt design. Nå tas nok et skritt fremover - ved at man kombinerer forskning og produktutvikling for å påvirke og forbedre arbeidsmiljø og psykososiale forhold på arbeidsplassen, heter det i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS