Omslag-HMS-4-09
Omslag-HMS-4-09

HMS-magasinet på vei ut til abonnentene

Neste nummer av HMS-magasinet er snart ute. Tema i bladet er arbeidsmiljø.

Publisert

Lystig styrketrening i Hundremeterskogen barnehage i Nittedal. (Foto: Jan Tveita)

HMS-magasinet har besøkt Hundremeterskogen barnehage i Nittedal, der de ansatte trener på en litt utradisjonell måte - i alle fall til kvinnearbeidsplass å være: Her står nemlig styrketrening på programmet! Barnehagen har i tillegg gjennomført flere andre tiltak for å bedre arbeidsmiljøet for små og store, blant annet har de innført røykestopp i barnehagen. Dette har myndighetene merket seg til, og tidligere i år ble Hundremeterskogen tildelt Tobakksfriprisen av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Les mer om den lystige gjengen i Hundremeterskogen barnehage inne i bladet!

Mer arbeidsmiljø

Arbeids­miljø­kart­legginger er en god opp­finnelse. Men de er bare en start, en metode for å finne ut hvor skoen trykker. Det er opp­føl­gin­gen som avgjør hvor­dan du lykkes.

- Hvis du vil ska­pe end­rin­ger i hvor­dan med­ar­bei­der­ne dine opp­fat­ter ar­beids­mil­jø­et, kre­ves det jevn og mål­ret­tet inn­sats, og du må vite hva du vil med un­der­sø­kel­sen, sier Mar­gre­the Schøning i Stami til HMS-magasinet.

H-verdi på null

Baneservice har ett år siden noen av selskapets 350 ansatte ble skadet på jobb. H-verdien er dermed nede i null for de siste 365 dager. Denne begivenheten ble markert i slutten av august. Les mer om Baneservice i bladet!

Godt arbeidsmiljø gir bedre verdiskaping

Advokat Nils H. Storeng følger opp arbeidsmiljøet fra sitt juridiske ståsted: Godt arbeidsmiljø gir bedre verdiskaping, er Storengs påstand: Det er flere grunner til at en arbeidsgiver bør ha et godt grep om HMS-arbeidet i virksomheten. Den viktigste - i tillegg til å oppfylle arbeidsmiljølovens formål om å sikre ansattes liv og helse - er hva HMS betyr for årsregnskapets bunnlinje,mener Storeng.

IA-arbeid og seniorpolitikk

Av innholdet for øvrig kan HMS-magasinet by på ergonomitest av dataverktøy. Vi bringer nyheter fra Stami og Idébanken IA. Ved Sogn og Fjordane Politidistrikt har de gode erfaringer med å ta i bruk de hjelpemidlene som finnes i IA-systemet. Men det kommer ikke av seg selv, forteller sentrale personer i IA-arbeidet i politidistriktet til Idébanken IA.

Seiorpolitikk er også IA-arbeid: Du blir ikke verdifull fordi du blir gammel, men kompetente med­arbeidere blir ikke mindre verdifulle fordi om de er eldre, sier forsker Anne Inga Hilsen ved AFI. Hun er HMS-magasinets gjesteskribent i dette nummer.

Skråblikk på arbeidslivet

Vår faste bidragsyter Peter Chr. Koren ser på HMS med litt uvanlige øyne i sitt Skråblikk på arbeidslivet denne gangen: Etter en sommerferie på Sørlandet tar han nemlig opp temaet HMS mot flått!

Finn for øvrig mye annet interessant lesestoff inne i bladet!

Powered by Labrador CMS