Frisør-Beathe-Engen-Kristia
Frisør-Beathe-Engen-Kristia

Bruk Regelhjelp.no

Nettstedet Regelhjelp.no omfatter nå 57 bransjer. Nettstedet viser vei til regelverk i HMS og internkontroll. Krav og regler blir presentert på en lettfattelig og oversiktlig måte.

Publisert

Usikker på HMS-kravene til bensinstasjoner? Finn reglene på Regelhjelp.no. (Foto: Jan Tveita)

Nettstedet Regelhjelp.no er en veiviser til regelverk innenfor HMS og internkontroll. Nettstedet henvender seg spesielt til daglig leder og HMS-ansvarlige i små og mellomstore bedrifter. Regelhjelp.no er bransjetilpasset og gir brukervennlig informasjon for 57 bransjer.

Nettstedet ble lansert i 2005 som en del av regjeringens satsing på Et enklere Norge.

Bak nettstedet står: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Statens Forurensningstilsyn og Nærings- og Handelsdepartementet

Du plikter å søke informasjon

Virksomheter har selv ansvar for å gjøre seg kjent med alt aktuelt regelverk. Mange bruker mye tid og ressurser på å holde seg oppdatert om hva som gelder for dem. Regelhjelp.no gjør denne jobben enklere.

På en lettfattelig måte ser virksomheten hvilke krav de må forholde seg til innenfor arbeidsmiljø, ytre miljø, matsikkerhet, industrivern, brann- og eksplosjonsvern etc. Det er prioritert mellom viktige og mindre viktige krav.

Du kan finne mer informasjon ved å besøke nettstedet her.

"
Powered by Labrador CMS