Finanskrisen 1

Finanskrisen gir økt stress i arbeidslivet

Amerikanske ansatte påvirkes negativt av den finansielle uroen, ifølge undersøkelser.

Publisert

Workplace Options har sett på følgene av finansuroen på amerikanske arbeidsplasser. Det viser seg at produktiviteten går ned når urolige ansatte bekymrer seg over sin privatøkonomi og om arbeidsplassen vil fortsette å eksistere, skriver det svenske nettstedet duochjobbet.se.

Vanskelig å satse for fullt på jobben

Nærmere halvparten av de 700 spurte oppga at stress som skyldes den økonomiske situasjonen gjør det vanskelig for dem å satse helhjertet på jobben. Hver tredje oppgir at de har endret sine pensjonistplaner, og over halvparten planlegger å begrense sine fremtidige ferier. Halvparten av de spurte frykter for at jobbene deres er i fare. Hver tredje oppgir at de jobber mer overtid og tar mindre fri.

" For å hjelpe sine ansatte med å håndtere sine bekymringer, planlegger en del virksomheter å tilby dem finansiell rådgivning. (duochjobbet.se)

"
Powered by Labrador CMS