Teamarbeid

Vi jobber mindre enn andre

Bare dansker, briter og franskmenn har kortere arbeidsuke enn nordmenn, viser ny statistikk.

Publisert

Få nasjonaliteter jobber færre timer i uken enn nordmenn, viser en fersk rapport fra Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofund). Mens en gjennomsnittlig norsk arbeidstaker nøyde seg med å jobbe 37,5 timer i 2007, var bulgarere, grekere og polakker i aktivitet i 40 timer hver uke, viser statistikken.

Høyt velstandsnivå

- En viktig forklaring på dette er at Norge har et høyt velstandsnivå. Ettersom vi blir rikere ønsker vi å ta ut noe av rikdommen gjennom at vi jobber mindre, sier professor ved Økonomisk institutt, Steinar Holden til nettstedet E24.no.Bare Frankrike, Danmark og Storbritannia kommer dårligere ut, med henholdsvis 35, 37 og 37,3 arbeidstimer i snitt. I 2007 var en gjennomsnittlig arbeidsuke for en fulltidsansatt i EU på 38,6 timer, ifølge statistikken.

Ingen grunn til bekymring

" Professoren, som både har undervist i og forsker på arbeidsmarkedet, mener ikke det er bekymringsfullt at nordmenn jobber relativt lite i forhold til andre europeiske land.- Fra en økonoms synspunkt er det ønskelig at folk jobber så mye som de vil, så lenge de står overfor de riktige økonomiske insentivene. Det er ikke noe galt i å velge fritid fremfor jobb, sier Holden. Han mener det er bra at velferdsstaten bidrar til å gi nordmenn trygghet i arbeidslivet slik at vi tør å ta oss fri, uten frykt for å miste jobben, slik det har vært diskutert om er tilfellet i USA. Men det er bekymringsfullt hvis de velger fritid fremfor jobb på grunn av høye skatter, understreker han. Holden synes det er større grunn til å uroe seg for det høye antallet uføretrygdede i Norge, og dem som faller utenfor arbeidsmarkedet.

Øst-Europa drar snittet opp

Også når vi ser på timeantallet som faktisk ble jobbet i fjerde kvartal i fjor, ser statistikken dyster ut for Norges del.- Men ser vi på land vi vanligvis liker å sammenlikne oss med, og Vest-Europa generelt, kommer vi bedre ut. Det er Øst-Europa som i stor grad påvirker snittet, forklarer Holden.Mens bulgarere i snitt jobbet 41,7 timer, pakket nordmenn sakene og gikk etter 38,9 timer i perioden. Men både Belgia, Portugal, Danmark og Italia ligger etter Norge her. Desidert dårligst ut kom Frankrike med 37,7 timer.

Øvre grense 40 timer

Tallene må ses i lys av maksimumsuken som er forhandlet fram av fagforeninger. Mens land som Danmark, Frankrike og Tsjekkia setter den øvre grensen ved 48 timer, setter norske fagforeninger foten ned ved 40 timer i uken. Også maksimumsgrensen pr. dag setter Norge lavere enn en rekke land. Mens den høyeste grensen er 13 timer pr. dag, sier Norge stopp ved 9 timer daglig. (E24.no)

"
Powered by Labrador CMS