Jogging

Vi er mer fysisk aktive

Nordmenn blir stadig mer oppmerksomme på betydningen av daglig fysisk aktivitet.

Publisert

Ferske tall viser en fremgang på ni prosentpoeng siden første måling i 2005. Samtidig er nærmere 70 prosent i regelmessig fysisk aktivitet. Det er noen av funnene i en helt ny undersøkelse er gjennomført av Norstat på vegne av Helsedirektoratet. - Den positive utviklingen fra 2006 er svært gledelig, men vi er fortsatt ikke i mål, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Inaktivitet er en av de største helseutfordringene i vår del av verden, sier hun. Regelmessig fysisk aktivitet i minimum 30 minutter hver dag gir en rekke positive helsegevinster, og er med på å forebygge flere av våre vanligste livsstilssykdommer, som hjerte- karsykdom og type 2-diabetes.

Skolen viktig arena

- Skolen blir en viktig arena for at barn skal få muligheten å være fysisk aktive en time hver dag. Gjennom skoleverket kan vi også sikre at barn får bedre kunnskap om viktigheten av fysisk aktivitet og sammenhengen mellom aktivitet og helse, sier Øien.

Både utdanning og inntekt har innvirkning

"

Undersøkelsen viser at 23 prosent nå kjenner anbefalingen om 30 minutters daglig fysisk aktivitet for voksne. Også andelen nordmenn som har gått 10 minutter sammenhengende hver dag siste uken har økt, så nå utgjør disse nesten halvparten av befolkningen. Den største økningen fant man i gruppen med lavest utdanning.- Dessverre ser vi at helse fortsatt er et sosialt skjevfordelt gode. Det samme gjelder fysisk aktivitet. Det er derfor positivt at disse faktorenes betydning har avtatt ved årets måling. Rask gange i 30 minutter hver dag er det som skal til for å oppnå helsegevinster, sier Øien.

Nordtrønderen sprekere

I Nord-Trøndelag har lokale krefter gått sammen om å bli Norges sprekeste fylke. Med fylkesordføreren i spissen jobber en rekke frivillige organisasjoner for å lage aktive lokalmiljø. Her er det hele 9 prosent flere som gikk 10 minutter hver dag enn for to år siden, og bare 4 prosent gikk ikke 10 minutter noen av dagene.Oslo er med en andel på 73 prosent regelmessig fysisk aktive, og kan kalle seg det mest sporty fylket. Dette er 3 prosentpoeng høyere enn beste fylke i 2006, og 5 prosentpoeng høyere enn landssnittet.- Finnmark er et godt eksempel på den positive trenden. I 2006 svarte kun 35 prosent at de har gått sammenhengende 10 minutter hver dag siste syv dager, og inntok dermed jumboplassen blant fylkene. Ved årets måling har andelen økt til 48 prosent, sier Øien. Til sammenligning topper også Oslo listen her med 55 prosent.

Om undersøkelsen

Helsedirektoratet gjennomfører denne undersøkelsen i forbindelse med implementeringen av «Handlingsplan for fysisk aktivitet (2005-2009) - Sammen for fysisk aktivitet». Målet for regjeringens satsing er minst 60 minutter daglig fysisk aktivitet for barn og unge og minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet for voksne og eldre. Undersøkelsen om nordmenns kjennskap til den nasjonale anbefalingen om daglig fysisk aktivitet er utført av analyseselskapet Norstat i juni og august blant 4700 respondenter. Dette er en oppfølging av undersøkelsen som ble gjennomført i 2005 og 2006.

Helseanbefalingen

De nasjonale helseanbefalingene for barn og voksne er utarbeidet av Helsedirektoratet på bakgrunn av forskning. Voksne anbefales å være fysisk aktive minst 30 minutter hver dag. Anbefalingen for barn er 60 minutter per dag. Aktiviteten kan deles inn i kortere perioder og akkumuleres i løpet av dagen. Med fysisk aktiv menes aktivitet som er litt anstrengende og hvor du blir andpusten.

(Helsedirektoratet)

"
Powered by Labrador CMS