Umotivert medarbeider

Sure og umotiverte - men likevel nyttige

Medarbeidere som ikke sprudler over av engasjement og begeistring, er også nyttige for en virksomhet. Dessuten slås de ikke ut av stress så ofte som overmotiverte medarbeidere.

Publisert

Det er ingen grunn til å overdrive begeistringen og engasjementet på jobben. For da risikerer du å brenne deg raskere ut enn dine kolleger, skriver det danske magasinet Arbeijdsmiljø. Det er nye forskningsresultater fra Lunds Universitet i Sverige som viser dette. Forsker i arbeidspsykologi, Jonas Lundsten, har nylig gjennomført en større studie som hadde som mål å avdekke hva det er som motiverer og skaper arbeidsglede hos ansatte i offentlige sektor.

Motivasjon kan stresse

Problemet er at de mest begeistrede og engasjerte medarbeiderne kan bli så tent på å gjøre jobben sin godt at de brenner seg ut av ren begeistring. Ifølge forskeren øker stor motivasjon faren for å bli stresset og gjør de overmotiverte medarbeiderne blinde for store og små problemer i organisasjonen.- Når du motiveres av å utvikle din kompetanse og derfor opplever arbeidet som stimulerende, fokuserer du på arbeidsoppgavene og selvrealisering gjennom disse. Dermed mister du fokus på for eksempel stress, dårlig arbeidsmiljø og dårlige arbeidsvilkår. Det kan påvirke din fysiske og psykiske helse, sier Jonas Lundsten. Disse farene finnes ikke for dem som er mindre opptatt av arbeidsoppgavene.

Umotiverte finner kreative løsninger

- Når du ikke er motivert, men i stedet tviler på arbeidets betydning, er det rom for å se arbeidsoppgavene fra forskjellige perspektiver. Når du så må utføre arbeidsoppgaven, kan du finne nye kreative løsninger fordi du har flere perspektiver å gå ut fra, mener Lundsten. Han påpeker dessuten at umotiverte medarbeidere kan bidra med verdifulle synspunkter, nettopp fordi de ikke lar begeistringen løpe av med seg. Faktisk er det bruk for den slags medarbeidere for å skape balanse i forhold til dem som er glade og fornøyde hele tiden.Jonas Lundsten tilføyer likevel at de motiverte medarbeiderne får utført mer enn de umotiverte, men at alle mennesker på ett eller annet tidspunkt føler seg umotivert på jobben.- Naturligvis blir det ikke gjort så mye når medarbeiderne ikke er motivert. Men min teori er at de fleste medarbeidere går gjennom forskjellige perioder når forskjellige ting driver dem i arbeidet og gjennom perioder de ikke er motivert, sier han.

(Arbejdsmiljø)

Powered by Labrador CMS