Stress 1

Stress kan drepe menn og redde kvinner

Stressede menn har 30 prosent større risiko for å dø enn mer avslappede menn. For kvinner kan stresset derimot være positivt. Stress kan nemlig redusere østrogennivået til kvinner, noe som kan hindre kreftsykdommer.

Publisert

Resultatene bygger på en undersøkelse utført av Statens Institutt for Folkesundhed ved Syddansk Universitetet, og er gjengitt i Dagens Medicin. Siden 1970 har forskere knyttet til Østerbroundersøkelsen undersøkt og intervjuet 12 000 menn og kvinner fra København om sunnhet og sykdom, skriver dinside.no. Og til forskernes overraskelse var sammenhengen mellom stress og dødelighet tydeligere enn forventet. " - Det er interessant at stress faktisk ser ut til å ha direkte betydning for dødeligheten. 30 prosent er et relativt høyt tall, sier forsker Naja Hulvej Rod Nielsen som leder prosjektet. Jeg kan forestille meg at sammenhengen hadde blitt enda sterkere dersom vi hadde hatt en bedre måte å måle stress på.

Stressede menn utsatt

Den danske undersøkelsen viste at stressede menn oftere er plaget med luftveislidelser, de er oftere rammet av ulykker og begår oftere selvmord. Er du mann og under 55 år, er det i tillegg dobbelt så stor risiko for at du dør av en hjertesykdom.

Annerledes for kvinner

For kvinner en saken en helt annen. Stress kan faktisk forhindre kvinner i å utvikle kreftsykdommer som brystkreft, ved at stresset reduserer østrogennivået i kroppen.Rod Nielsen tror at mer kunnskap og en nyansering av stressbegrepet vil gjøre at vi i fremtiden vil forstå mer av sammenhengen mellom stress og dødelighet.- Det er flere ting vi bør være oppmerksom på i forhold til stress, menn og dødelighet. Da tenker jeg først og fremst på de praktiserende legene. Dersom folk sier at de er stresset, så skal vi ta dem på alvor. Spesielt menn - hvor det er påvist sammenheng mellom stress og dødelighet, avslutter hun.(dinside.no)

"
Powered by Labrador CMS