Likestilling 1

Menn har det best på jobben

Menn styrer arbeidsdagen sin selv og nyter langt mer frihet enn kvinner. - Dette gir oss et nytt og godt argument overfor unge jenter som skal velge utdanning og kvinner som står overfor viktige karrierevalg, sier Marit Stykket, president i NITO.

Publisert

Over halvparten av norske arbeidstakere kan bestemme eget arbeidstempo og bidra til å påvirke beslutninger som er viktigere for jobben de utfører. Men dette privilegiet gjelder oftere for menn enn kvinner, skriver Dagbladet.

Menn mer enn kvinner

Dagbladet viser til en rapport utført av Noa (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse). Resultatet bygger på svar fra mer enn 10 000 yrkesaktive. I undersøkelsen kommer det blant annet fram at 61 prosent av mennene mener at de i høy grad styrer eget arbeidstempo, mens 45 prosent av kvinnene sier det samme.

God dokumentasjon

- Dette synes jeg er godt å få dokumentert. NITO ser ingen grunn til at det norske arbeidsmarkedet skal skille seg ut med å være på toppen når det gjelder kjønnssegregering med store kvinnedominerte grupper i offentlig sektor og tilsvarende mannsdominerte grupper i privat sektor, sier Marit Stykket.- Derfor prøver vi å vise unge jenter at ingeniøryrket både er spennende, meningsfylt og at det gir mange muligheter. Nå når det er dokumentert at flere menn enn kvinner opplever å kunne påvirke egne arbeidsoppgaver og beslutninger som er av betydning for egen jobb, gir det oss et nytt og godt argument overfor unge jenter som skal velge utdanning og kvinner som står overfor viktige karrierevalg.

Må tilpasse

Stykket sier at dersom kvinners valg av fleksibilitet i forhold til barn, samtidig medfører bortvalg av fleksibilitet i forhold til jobb, er det en dårlig løsning i et mer langsiktig karriereløp.- Her mener vi at arbeidslivet må tilpasse seg et moderne familieliv med både heltidsarbeidende aleneforeldre, deltidsforeldre og foreldre i parforhold. For å oppnå fleksibilitet i forhold til både omsorgsansvar og arbeid, må teknologiske verktøy tas i bruk på nye områder og arbeidstidsbestemmelsene respekteres og etterleves.

Vil sikre kvinnene

- I tillegg mener NITO at foreldrepermisjonen bør tredeles, at kontantstøtten bør omfordeles til redusert arbeidstid for småbarnsforeldre og at Folketrygdens maksgrenser for refusjon av lønn må heves. Dette vil sikre kvinner og menn likeverdige karrieremuligheter i den første foreldrefasen. (NITO)

"
Powered by Labrador CMS