colourbox_helsefremmende arbeidsplass

Konferanse: Helsefremmende arbeidsplasser

I september møter fag­bevegelsen nærings­livet, helse­vesenet og NAV i en runde­bords­konferanse om helse­fremmende arbeids­plasser.

Publisert

På konferansen "Helse­fremmende arbeids­plasser", som finner sted i Lillestrøm fra 23. til 24. september, møter tillits­valgte og hoved­verne­ombud ledere, fag­miljøer innen bedrifts­helse, HMS og ikke minst andre tillits­valgte fra ulike bransjer.

Myke sider

Programmet konsentrerer seg om de myke sidene av arbeids­miljøet, samt friskhets­nærvær fremfor syke­fravær.

- Arbeids­plassen har potensial som læringsarena og kilde til god helse. Løsningen ligger i samarbeid og felles forståelse, sier Gunn Olander, nestleder i Yrkes­organisasjonens Sentral­forbund (YS), i en presse­melding.

Et arbeidsliv som viser hensyn

Olander skal holde innlednings­foredrag på konferansen, hvor hun blant annet skal drøfte hvordan man kan legge til rette for et arbeids­liv som tar hensyn til faktorer utenfor arbeids­livet.

- Å utvikle mer helse­fremmende arbeid­splasser og lang­tids­friske med­arbeidere er et felles ansvar for alle parter i et fungerende arbeidsliv, mener Olander.

Lang gjesteliste

Arrangør av konferansen er Handels­høyskolen BIs Kompetanse­forum, som er et bindeledd mellom akademia, forskning og nærings­livet.

I tillegg til Olander, er i alt 36 forelesere invitert til å holde innlegg. Noen av disse er:

Kari Skybak, R-direktør Flytoget AS, Stein Knardahl, forskningssjef i STAMI, Grethe Waitz representant for stiftelsen Aktiv mot kreft, Kåre Hagen, første­amanuensis ved Handels­høyskolen BI, Helga Nes, HR-direktør i StatoilHydro, Jesper Friis, administrerende direktør i Ringnes AS, Siren V. Johannessen, prosjekt­leder i Mandal kommune og Per Espen Stoknes, som er første­lektor ved Handels­høyskolen BI.

Etter hvert innlegg er det satt av tid til refleksjon omkring hva deltakerne har blitt utfordret på i sammen­heng med temaene, og hva de kan bringe med seg "hjem" til sin arbeids­plass.

For program, les her

Powered by Labrador CMS