Arbeidskolleger

Kollegene viktigst

Sjefens tilbakemeldinger er viktig for både trivsel og resultater. Men det sosiale nettverket på arbeidsplassen er aller viktigst, skriver ledernett.no.

Publisert

De sosiale nettverkene har større betydning enn tidligere antatt, både når det gjelder arbeidstakernes trivsel, effektivitet og virksomhetens resultater. Det sier Jens Hemphälä på KTH i Stockholm til Tidningen Arbeitsliv.

Sjefen mindre viktig

Hemphälä har nylig skrevet en doktorgrad om sosiale nettverk på arbeidsplassen, og slår fast at selvstendig arbeid blir stadig mer utbredt, mens kontakten mellom sjef og medarbeider ikke lenger er like tett. Dermed blir sjefen mindre viktig, mens kolleger får større betydning for trivselen.

Uformelt nettverk med stor betydning

Dette fører til at det uformelle nettverket på arbeidsplassen blir viktigere når det gjelder å spre informasjon, noe som igjen har betydning for virksomhetens effektivitet, ifølge forskeren:

- Skal man utveksle ideer om for eksempel nye teknikker eller produkter, er det en fordel om informasjonen spres mellom ulike grupper.

Å ta del i flere sosiale nettverk på arbeidsplassen er ifølge Hemphälä en fordel både for den enkelte og for virksomheten. Han peker på at de ulike sosiale gruppene på arbeidsplassen tolker og behandler informasjon på forskjellig måte:

- For eksempel vil salgsavdelingen se på et nytt produkt på en helt annen måte enn hva produksjons- eller innkjøpsavdelingen vil. Gjennom å veksle ideer gruppene imellom, kommer et mer helhetlig syn frem. Dette gagner virksomheten samtidig som at den sosiale trivselen øker.

Ulempene

Men de sosiale nettverkene kan også ha sine ulemper:

- Når mange prater med mange, øker både effektivitet og trivsel. Men det er også en risiko for at enkelte kan havne utenfor. Disse blir sosialt utstøtt samtidig som de går glipp av viktig informasjon.

Upløyd mark

Jens Hemphälä mener det er viktig å være oppmerksom på risikoene, men også å bruke nettverkene på en måte som gagner både trivsel og lønnsomhet.

- Det er på tide at flere kartlegger nettverkene som en del av ledelses- og arbeidsmiljøarbeidet. Dette er upløyd mark på mange arbeidsplasser, sier han til Tidningen Arbeitsliv.

(Kilde: Prevent.se)

"
Powered by Labrador CMS