Overtid cb578564

Tar arbeidstiden aldri slutt?

Som pro­sjekt­le­der har du et opp­drag, et vel­de­fi­nert mål og en tids­frist. Har du en slik jobb, er det lett å gli inn i det som kal­les gren­se­løst ar­beid. Mange trives med dette, men det­ er ikke bare for­de­ler, vi­ser en ny un­der­sø­kel­se.

Publisert

Gren­se­løst ar­beid er - på godt og vondt - når ar­beids­ti­den fly­ter ut­over i døg­nets våk­ne ti­mer og ar­beids­plas­sen er både på kon­to­ret og hjem­me.

Med bær­bar pc går det jo an å ta med seg ar­bei­det over alt. Og for sik­ker­hets skyld er mo­bi­len all­tid på­slått...

Les også: En av tre mener jobben kveler det sosiale livet

Stor undersøkelse

Den sven­ske fag­for­en­in­gen

Powered by Labrador CMS