Rune Aadnøy, TCP

HMS i flere kanaler

Sikkerhetsselskapet TAP har satt ut i livet en god idé om hvordan det er mulig for de ansatte å gi tilbakemelding på HMS-budskapet de mottar fra arbeidsplassen.

Publisert

HMS på arbeidsplassen kan være forebyggende for de ansatte. Total Awareness Programme (TAP) er i ferd med å avslutte sitt prøveprosjekt med Petoro, hvor de har vist 20 sekunder lange animasjonsfilmer fra farlige situasjoner. Det er en måte å bringe HMS inn i hverdagen, skriver oilinfo.no.

Forankret i ledelsen"

- Vårt mål er å forankre dette HMS-verktøyet med toppledelsen i selskapene. Det er der HMS-ansvaret ligger, og dermed blir det mer kommunikasjon mellom ledelse og ansatte, forklarer daglig leder i TAP Rune Aadnøy til Oilinfo. TAP-lederen har jobbet som ambulansesjåfør i 20 år, og kjenner godt til hverdagens små farer.

Gir respons på budskapet

" TAP fungerer ved at det en gang i måneden vil bli vist et nytt ikon på intranettsiden for de ansatte. Ved å trykke på ikonet får de se en enkel filmsnutt med HMS-budskap. De ansatte kan deretter komme med sine tilbakemeldinger og reaksjoner på budskapet, etter å ha sett filmen.- Denne tilbakemeldingen lager vi statistikker fra. Vi ser hvor mange som har sett filmen, når de har sett den, hvilke tilbakemeldinger de gir, og så videre. Dette kan være styrende for neste års HMS-aktiviteter, sier Aadnøy.

Statistikken følges opp

TAP-sjefen forklarer at HMS-lederen ut fra statistikken kan følge opp tema som vekker spesiell interesse blant de ansatte. Det fungerer også som en slags kvittering for at videoen er sett.- Ser vi stor interesse for et spesielt tema, kan firmaet for eksempel videreføre det, og legge brosjyrer om temaet eller klistremerker i resepsjonen, sier Aadnøy. Samarbeidet med Petoro har gitt gode tilbakemeldinger, og Aadnøy håper nå på interesse fra flere selskaper.

To store i sikte

- Vi er i forhandling med to store aktører innen oljebransjen, og håper på å få til prosjekter med disse, røper Aadnøy. Ifølge Aadnøy har oljeselskapene som regel vært ambassadører for HMS-budskapet. Det er jo snakk om de ansattes ve og vel, og at det er bedre å være føre var enn langtidssykemeldt fra arbeidsplassen. (oilinfo.no)

"
Powered by Labrador CMS