gravid_Colourbox
gravid_Colourbox

Tilrettelegging ikke bare for gravide

Ledere som blir gode på å ivareta gravide, blir også flinkere til å ta vare på resten av de ansatte. Det erfarte iallfall Harstad sykehus.

Publisert

Etter at Harstad Sykehus begynte tilretteleggingen for gravide, har sykefraværet i denne gruppen gått ned med fra 8,4 til 1, 5prosent. Men tilretteleggingen har ikke bare kommet de gravide til gode, for sykefraværet sank også hos resten av de ansatte.

Vil at flere skal tilrettelegge

Dette resultatet kom frem på et dagsseminar med tilrettelegging som tema, arrangert av STAMI nylig.

- Vår tanke med seminaret var å vise hvilke faktorer som kan være skadelig for den gravide i en arbeidssituasjon, og å gi deltakerne et redskap slik at de selv kan tilrettelegge for denne gruppen på best mulig måte, sier kursleder ved STAMI, Arne Svartis, i en pressemelding.

Last ned gratis temahefte fra Idébanken - "Gravid og i arbeid"

Egen jordmor

Harstad sykehus startet arbeidet med tilrettelegging i 2006, på bakgrunn av et høyt sykefravær blant gravide. De har innført flere tiltak for å få ned fraværet, og for å gjøre hverdagen enklere for de gravide:

Sykehuset har blant annet ansatt en jordmor i 20 prosent stilling, og arrangerer jevnlige trekantsamtaler mellom jordmor, leder og den gravide.

Andre tiltak er individuell oppfølging og egne retningslinjer for gravide, samt at langsiktig planlegging skjer tidlig i svangerskapet.

Tiltakene har ført til en 10 ukers nedgang i sykefraværet blant gravide. tillegg erfarte personalet at lederne gjennom tilretteleggingen ble bedre til å ta vare på alle de ansatte.

Et spark bak

Selv om flere jobber aktivt med å tilrettelegge for gravide arbeidstakere, er det fremdeles mange virksomheter som ikke har kommet i gang i det hele tatt, skriver STAMI på sine nettsider. Arne Svartis tror imidlertid seminaret kan bidra til at flere ser mulighetene ved å komme i gang.

- En slik erfaringsutveksling kan gi mer giv til å jobbe videre med tematikken, enten de er personalledere, HMS-sjefer eller for øvrig har tilretteleggingsansvar. Utfordringen blir å overføre de gode eksemplene fra Harstad og andre steder på en sånn måte at det oppleves som skreddersydd til den enkelte arbeidsplass, avslutter Arne Svartis.

Les mer om tilrettelegging for gravide.

Gravide har høyere fravær. Men det skal lite til for å få arbeidstakeren til å stå lenger i arbeid.

"
Powered by Labrador CMS