Grenseløst arbeidsliv
Grenseløst arbeidsliv

Jobben kveler det sosiale livet

Én av tre mener jobbstress og krav om å lese jobbmail på fritida går ut over deres forhold til familie og venner.

Publisert

37 prosent av norske arbeidstakere oppgir at de ofte eller alltid er utslitt etter jobb, viser en ny arbeidslivsundersøkelse utført av Fafo på oppdrag fra LO. - Vi blir alltids slitne etter jobb iblant. Men tar vi med at 36 prosent oppgir at jobben går sterkt ut over det sosiale livet, er vi ute og kjører, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

Ubalanse

Unge arbeidstakere og kvinner er de som i størst grad oppgir disse problemene. Selv om noe færre enn tilsvarende undersøkelse i 2001 oppgir at de må kutte ned på tiden med familie og venner på grunn av jobben, mener LO at tallet fortsatt er altfor høyt. Sundnes mener vi må gå inn på hver enkelt bedrift og se på hvordan arbeidsdagen er organisert. - Her må vi iverksette tiltak. Når arbeidet er organisert på en måte som gjør at så mange er utslitt etter jobb og ikke får deltatt i sosialt liv slik de ønsker seg, sier det veldig tydelig at det er en ubalanse mellom arbeid og familieliv i Norge, sier Sundnes til NTB.

Hjemmekontor

Andelen arbeidstakere med hjemmekontor er doblet siden forrige undersøkelse, fra 2001. 2007-undersøkelsen viser at rundt 30 prosent av arbeidstakerne ofte eller svært ofte må gjøre jobbrelaterte oppgaver som å lese dokumenter og svare på e-post og telefoner når de egentlig har fri.

Fafo-forsker Mona Bråten mener dette såkalte grenseløse arbeidslivet, hvor du er online med jobben også hjemme, er en medvirkende årsak til at så mange mener at jobben går ut over det sosiale livet. - Andelen som må jobbe på fritida er høy. Når du har en laptop og mobilnett betalt av arbeidsgiveren, gjør nok det at det blir en høyere terskel for å faktisk logge helt ut når du har fri. Teknologien gjør at både kolleger og kunder forventer at du skal være tilgjengelig hele tida, sier Fafo-forskeren til NTB.

Flere heltidsansatte

Av de 2300 arbeidstakerne i hele Norge som deltok i Fafos undersøkelse om HMS-tilstanden i norske bedrifter, var det også flere positive trekk å spore. Andelen som alt i alt trives i jobben sin, gikk opp fra 75 til 86 prosent.Stadig flere har også kommet seg over fra midlertidige kontrakter til fast ansettelse. Ni prosent flere enn i 2001 er nå på faste kontrakter.- Dette viser tydelig hvor viktig det var å reversere arbeidsmiljøloven, slik at ansettelsesvernet ble best mulig, sier Sundnes.Tallene for 2007 viser også en god økning i antallet heltidsansatte, mens færre jobber ufrivillig deltid. (NTB)

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS