alkohol_colourbox

Holdningsendring til alkohol

Til tross for økt alkoholkonsum blant befolkningen, drikker folk mindre alkohol i jobbsammenheng, viser ny svensk undersøkelse. Et unntak er imidlertid private, mannsdominerte arbeidsplasser i byene.

Publisert

Undersøkelsen som Alna (tilsvarer norske Akan) har utarbeidet, viser at svenske arbeidsgivere har skjerpet inn praksisen med å tilby ansatte alkohol i sosiale sammenhenger på jobb, melder forebygging.no.

Sjeldnere alkohol

Undersøkelsen viser at det har skjedd en holdningsendring blant både arbeidstakere og arbeidsgivere, og at arbeidsgiverne tar ansvar for en sunn og restriktiv holdning til alkohol i jobbsammenhenger.

Hver tredje svenske opplever sjeldnere enn for ti år siden at alkohol inngår i jobbsammenheng

Noen har det annerledes

Sju prosent av svenske arbeidstakere drikker alkohol i tilknytning til jobben mer enn en gang i måneden.

Men én gruppe utmerker seg imidlertid som langt mer drikkfeldige i jobbsammenheng: Det er unge og høyt utdannede menn som jobber i private firmaer i storbyene, skriver forebygging.no.

Norske tall

I Norge serverer omtrent halvparten av ansatte og sjefer alkohol i forbindelse med sosiale arrangementer.

Tall fra Akan viser at de vanligste sammenhengene er kurs, seminarer, møter og såkalt teambuilding, der 16 prosent drikker alkohol. 11 prosent drikker i forbindelse med arbeidsreiser eller kundepleie og representasjon.

Les mer om den svenske undersøkelsen på alna.se

Fakta om rus og arbeidsliv i Norge kan du lese på akans nettsider.

(Kilde: forebygging.no )

"
Powered by Labrador CMS