Murer

Nye tiltak mot sosial dumping

Regjeringen legger fram nye tiltak for å bekjempe sosial dumping i arbeidslivet.

Publisert

- Vi er spesielt glade for at regjeringen nå vil utrede en modell for såkalt solidaransvar. Sånn sett mener regjeringen at det ikke er noe til hinder for å innføre dette i Norge, sier LO-leder Roar Flåthen. På denne måten vil hovedentreprenøren bli gjort ansvarlig for at det er ryddige arbeidsforhold hos underleverandører. - Det er uhyre viktig at vi får laget en robust modell for dette, sier leder Arve Bakke i Fellesforbundet. Han ser det slik at regjeringen er positiv til prinsippet om solidaransvar.

Plassere ansvaret

- En slik ordning betyr at byggherren eller hovedentreprenøren vil stå ansvarlig for lønn og feriepenger som en eller annen arbeidstaker i et firma langt nede i kjeden ikke får hos egen arbeidsgiver. Så er det opp til byggherrer eller hovedentreprenøren å gå til norsk rett for å få drevet det kravet inn, sier Bakke. LO-lederen håper at regjeringen kan ha på plass et system med solidaransvar før 1. mai neste år. Flåthen er også glad for at regjeringen styrker Arbeidstilsynet, satser på regionale verneombud for hoteller og restauranter pluss yrkesskadeforsikring for utenlandsk arbeidskraft.

Godtas ikke

Arbeidsminister Dag Terje Andersen (Ap) sier det er tilfeller der utenlandske arbeidstakere blir utnyttet med lave lønninger og dårlig arbeidsmiljø. - Vi kan ikke tillate at sosial dumping får bre om seg i norsk arbeidsliv, sier Andersen. Så langt er det først og fremst i byggebransjen at det er gjennomført tiltak mot sosial dumping.

Mer tilsyn med andre bransjer

Økt bruk av arbeidsinnvandrere i andre deler av arbeidsmarkedet tilsier at det er behov for en styrking av tilsynsinnsatsen også mot andre bransjer. Det gjelder blant annet renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen, sier Andersen. (ANB)

Powered by Labrador CMS