Oppsigelseill.clbx
Oppsigelseill.clbx

Oppsigelsestid verden rundt

Lei jobben? I Mexico kan du ta din sombrero og gå på dagen. Noen tenker kanskje: Bare det var som i Mexico, men da må man huske på den andre siden av historien også, du kan bli sparket på dagen.

Publisert

Ansatte i USA, Mexico, Hong Kong, Irland, Singapore og Storbritannia har de korteste oppsigelsestidene/ fratredelsesordningene i verden.

I den andre enden av skalaen finner vi Sveits, Slovakia og Tsjekkia, som altså har de lengste ordningene.

Kan gå på dagen

Konklusjonene kommer frem i en fersk oppgjørelse fra det internasjonale konsulentbyrået Mercer, som i deres Global HR Factbook har sjekket hvor lang den offisielle oppsigelsestiden/ fratredelsestiden (heretter bare kalt oppsigelsestid) er i cirka 40 land i hele verden.

En måned lovpålagt

Dette gjelder da de lovpålagte minimumsreglene. For eksempel er Norge oppført med en oppsigelsestid på én måned, noe som for de fleste arbeidstakerne her i landet er tre måneder. Men ifølge den norske arbeidsmiljøloven er altså én måned det som er lovpålagt fra myndighetenes side (se utdrag av arbeidsmiljøloven under tabellen). Annet kan så avtales i en kontrakt, noe som også er vanlig i andre land enn Norge.

Slutt med stil

Ikke overraskende er de lovpålagte minimumsreglene svært forskjellige fra land til land. I Mexico, for eksempel, kan man ta sin sombrero og gå på dagen. For her trenger de ansatte ikke å varsle deres avgang i det hele tatt. I USA er den offisielle oppsigelsestiden også "0" dager, men ifølge rapporten er det vanligste likevel å avtale 14 dager.

I de fleste land er imidlertid en oppsigelsestid på én måned det vanlige.

I det andre ytterpunktet ligger Sveits, Slovakia og Tsjekkia, som alle har lovpålagte oppsigelsestider på cirka to måneder.

Oppsigelsestider i verden:

Land

Antall Uker

Eksakt spesifikasjon

Mexico 0 Ingen
USA 0 Ingen
Hong Kong 1 7 dager
Irland 1 1 uke
Singapore 1 1 uke
Storbritannia 1 1 uke
Kypros 2 2 uker
Finland 2 14 dager
Malta 2 2 uker
Russland 2 2 uker
Ukraina 2 2 uker
Bolivia 2 15 dager
Spania 2 15 dager
Romania 3 15 arbeidsdager
Taiwan 4 20 dager
Tyskland 4 4 uker
Tyrkia 4 4 uker
Østerrike 4 1 måned
Brasil 4 30 dager
Bulgaria 4 30 dager
Chile 4 30 dager
Kina 4 30 dager
Kroatia 4 1 måned
Danmark 4 1 måned
Frankrike 4 1 måned
Latvia 4 1 måned
Luxembourg 4 1 måned
Nederland 4 1 måned
Norge 4 1 måned
Filippinene 4 1 måned
Portugal 4 30 dager
Slovenia 4 30 dager
Sverige 4 1 måned
Forente Arabiske Emirater 4 30 dager
Venezuela 4 1 måned
Belgia 6 1,5 måned
Vietnam 6,5 45 dager
Tsjekkia 8 2 måneder
Slovakia 8+ Min. 2 måneder
Sveits 8 2 måneder

Kilde: Mercer.

Beskyttelse

Oppsigelsesperiodene i de nevnte land gjelder for medarbeidere som har vært ansatt i mindre enn ett år. I ett av tre land, vil disse periodene forandre seg knyttet til hvor lenge ansettelsesforholdet har vart.Dette gjelder for eksempel i Norge, der arbeidstakere som har vært ansatt i fem år, har minimum to måneders oppsigelse. De som har vært ansatt i minst ti år, har tre måneders lovpålagt oppsigelsestid.

Noen tenker kanskje: Bare det var som i Mexico... Men da må man huske på den andre siden av historien også. For kan du gå på dagen, ja, da kan også arbeidsgiveren kaste deg ut på dagen.

Er det på tide å si takk for deg?

I Norge er det lovpliktig med én måneds gjensidig varsel, og mange har tre måneder. Men dette kan (og bør) altså også ses på som en beskyttelse av arbeidstakeren.

Generelt er oppsigelsestiden den samme for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Men i noen land er det ved lov vedtatt at arbeidsgiver må gi lengre frister. Dette gjelder for eksempel i Østerrike, Belgia, Bolivia, Danmark, Finland, Luxembourg og Ukraina.

Arbeidsmiljøloven

Synes du at tallene i tabellen stemmer dårlig med din kontrakt, skyldes dette som sagt den norske ett-månedsregelen, som kommer fra arbeidsmiljøloven paragraf 15, stk. 3:

§ 15-3. Oppsigelsesfrister

(1) Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned. Før oppsigelse har funnet sted, kan avtale om kortere oppsigelsesfrist bare inngås mellom arbeidsgiveren og tillitsvalgte ved virksomhet som er bundet av tariffavtale. Departementet kan gi forskrift om kortere oppsigelsesfrist for deltakere i arbeidsmarkedstiltak.

(2) For arbeidstaker som har vært ansatt i minst fem år sammenhengende i samme virksomhet når oppsigelsen gis, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst to måneder. Har arbeidstakeren vært ansatt i minst 10 år sammenhengende i samme virksomhet, er den gjensidige oppsigelsesfristen minst tre måneder.

Kilde: Din.side.no, Mercer, Global HR Factbook og den norske arbeidsmiljøloven.

Powered by Labrador CMS