arbeidsmiljø_colourbox

Inkludering er dugnadsarbeid

Alle parter må bidra for at inkludering i arbeids­livet skal gi resultater, mener administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i HSH. Hun håper IA-avtalen videre­føres etter evalueringen i 2009.

Publisert

Ifølge Vibeke Hammer Madsen er inkludering i arbeids­livet en dugnad der arbeids­giver, arbeids­taker og ulike myndig­heter må bidra:

- Skal vi lykkes, må arbeidsgivere ta ansvar, arbeids­takere være inkluderende kolleger og Nav må ha et tiltaks- og støtte­apparat som fungerer, sier hun til nett­stedet Absentia.no.

Les også: Psykisk syke inkluderes ikke i IA-avtalen

"

Skjult arbeidskraft

Sammen med Rådet for psykisk helse arrangerte HSH nylig gjestebud med tema "Skjult arbeidskraft". Her rettet de oppmerk­somheten mot arbeids­givere og deres mulighet til å rekruttere skjult arbeids­kraft blant mennesker som har eller har hatt psykiske helse­problemer.

Madsen mener det er viktig med slike arrangementer rettet mot arbeidslivet.

- Det er de gode historiene som berører og inspirerer oss. Det å vise hva som fungerer, eksempler på at det nytter og at det går bra når man tør å tenke utradisjonelt, er viktig.

Les også: Arbeid bra for den psykiske helsen

Mer åpenhet

Hun har lang ledererfaring fra ulike virksomheter og ulike former for inkludering på arbeidsplassen, og har i mange år møtt problematikken knyttet til psykisk helse i arbeids­livet.

Hun forklarer at holdningene har endret seg med tiden:

- Jeg ser en helt klar tendens til langt mer åpenhet både blant bedrifts­ledere og ansatte. Da tenker jeg både på åpenhet om den enkeltes psykiske helse­problemer og åpenhet rundt hvilke utfordringer det medfører for ledere og for arbeids­plassen. Jeg tror det er nyttig at ledere tør å være ærlige på at de opplever tematikken som vanskelig.

Må videreføres

Madsen er opptatt av at IA-avtalen videre­føres, og mener den er viktig for å vise at vi har et parts­samarbeid i arbeids­livet.

- Den viser at inkludering er noe vi er opptatt av i fellesskap. Intensjonene i avtalen kan bli vanskeligere å etterleve med dårlige økonomiske tider, men jeg er optimistisk og mener at et rikt land som Norge vil klare dette. Det skulle bare mangle, sier Madsen.

Hun understreker at IA-avtalen er særlig viktig fordi den involverer mange parter.

- Vi som jobber på arbeids­giver­siden skal ta vårt ansvar. Men dette er også utfordringer som arbeids­taker­organisasjonene må ta på alvor. Uten kolleger som har kunnskap og inkluderende holdninger, blir det vanskelig å skape et raust arbeidsliv.

Les også: IA gir lavere sykefravær i industrien

Utfordrende arbeid

Madsen legger ikke skjul på at hun synes tematikken er utfordrende.

- Av alt inkluderings­arbeidet vi jobber med, innrømmer jeg at jeg synes inkludering knyttet til psykiske helse­problemer er det vanskeligste. Men gjennom dugnads­arbeid fra alle involverte, kunn­skaps­deling og erfarings­utveksling, har jeg tro på at vi skal komme mye lengre enn vi er i dag.

Kilde: Inkludering er dugnadsarbeid (Absentia.no)

"
Powered by Labrador CMS